tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Piróg świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych, gdzie reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Prowadzimy pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi. W praktyce najczęściej spotykane sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria, to:

  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności);
  • sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, o wynagrodzenia, ekwiwalenty);
  • sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury),
  • odszkodowania za wypadki przy pracy,
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw;
  • zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.
Poza powyższym świadczymy także pomoc prawną w zakresie sporządzania odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS), a to w sprawach emerytur, rent i innych świadczeń

Kancelaria adwokacka katowice świadczy swoje usługi na terenie: Katowice, Chorzów, Tychy, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice. adwokat katowice, prawnik katowice, kancelaria adwokacka, rozwód

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.