tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta

Pracownik wykonujący pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. Uznanie pracy w godzinach nadliczbowych wymaga polecenia przełożonego lub Twojej inicjatywy za zgodą pracodawcy. Za pracę wykonaną ponad normowany czas pracy przysługuje Ci dodatek pieniężny, który jest określany jako 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele lub święto, w Twoim dniu wolnym, który jednak poświęciłeś na pracę oraz jako 50% wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych w pozostałym czasie.

Pracodawca może w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, zamiast dodatku pieniężnego przyznać Ci czas wolny na Twój wniosek, w godzinach jakie przepracowałeś ponad Twój czas pracy oraz bez Twojego wniosku w wymiarze 1.5 krotności czasu pracy w godzinach nadliczbowych.

Za pracę nocną uważa się pracę wykonywaną w godzinach od 21 do 7. Jeżeli pracownik w dobie pracy pracuje co najmniej 3 godziny nocą lub jego ¼ czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada w porze nocnej, jest uznawany za pracującego w nocy. Za taką pracę przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej.

Zgodnie z art. 151 10 kodeksu pracy1 praca w niedziele i święta może być wykonywana tylko w określonych miejscach. Za pracę w niedziele i święta pracodawca ma obowiązek przydzielić Ci dzień wolny w innym dniu, chyba że jest to niemożliwe, wtedy przysługuje Ci dodatek 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Każdemu pracownikowi przysługuje jedna niedziela wolna przyznawana raz na cztery tygodnie.2

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.