tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Dyskryminacja w pracy? Mobbing

Zgodnie z art. 11 kodeksu pracy 1 każdemu pracownikowi przysługuje równość praw z tytuły jednakowego wypełniania takich samych obowiązków oraz prawo do równego traktowania. Kolejny artykuł2 zakazuje dyskryminacji pracowników zarówno pośredniej jaki bezpośredniej (ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, religie, orientację seksualną, czas i wymiar zatrudnienia). Jest to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Naruszenie zasady dyskryminacji rodzi prawo do odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Mobbing również jest naruszeniem godności pracownika. Mobbing polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu pracownika. W jego wyniku pracownik ma przeświadczenie zaniżonej oceny przydatności zawodowej, jest poniżany i ośmieszany. Jeżeli mobbing spowodował rozstrój zdrowia pracownika czyli Twój, to razem z nami możesz starać się o odpowiednie zadośćuczynienie pieniężne od pracodawcy. Ponadto z tego tytułu możesz rozwiązać umowę o pracę i uzyskać odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. 3 Nie pozwól aby Twoje prawa były łamane, skorzystaj z naszej pomocy! Zapraszam adwokat Tomasz Piróg.

Dyskryminacja w pracy? Mobbing?

Odpowiedzialność materialna.

Czy znasz wszystkie aspekty pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta?

Rozwiązanie umowy o pracę.

Wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zakaz konkurencji.