tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać

Umowa pożyczki uregulowana została w art. 720-724 kodeksu cywilnego1. Osoba dająca pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku. Jednocześnie osoba biorąca pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu takiej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku, w tej samej ilości. Jeżeli udzieliłeś innej osobie pożyczki możesz odstąpić od umowy w sytuacji, gdy zwrot jej jest wątpliwy, a druga osoba znajduje się z złym stanie majątkowym. Gdy w chwili zawarcia umowy pożyczki wiedziałeś o złym stanie majątkowym drugiej strony lub z łatwością mogłeś się dowiedzieć – uprawnienie to nie przysługuje2.

Gdy pożyczasz innym osobom pieniądze pamiętaj, że warto dobrze sformułować umowę pożyczki. Należy zwrócić uwagę na precyzyjne określenie terminu spłaty pożyczki oraz formę zawieranej umowy. Wynagrodzenie za udzielenie pożyczki nie jest elementem koniecznym, stronom pozostawiono bowiem duży zakres swobody. Popularne jest zawieranie odpłatnej umowy pożyczki, której podstawą obliczania wynagrodzenia jest oprocentowanie. Jeżeli masz problem z umową, nie wiesz jak prawidłowo ją sporządzić, chcesz odzyskać pożyczone pieniądze lub rzeczy, aby uniknąć wielu błędów – skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką Katowice.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.