tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Adwokat Katowice

Przewidziana w art. 527 kodeksu cywilnego1 regulacja ma na celu ochronę wierzyciela sytuacji, gdy dłużnik w celu ukrycia swojego majątku przed egzekucją, wyzbył się go na rzecz osoby trzeciej. Skarga pauliańska daje możliwość dochodzenia roszczeń wierzyciel, pomimo czynności prawnej dłużnika, wskutek której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, a w efekcie czego pokrzywdzony został wierzyciel. Wierzycielowi przysługuje prawo żądania uznania takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, gdy dłużnik działał z zamiarem jego pokrzywdzenia, a osoba trzecia wiedziała lub mogła się dowiedzieć o zamiarze dłużnika.

Przesłanki do wystąpienia powództwa ze skargą pauliańska:

  • dokonanie czynności prawnej przez dłużnika (sprzedaż samochodu)
  • w skutek czynności prawnej dłużnika, wierzyciel utracił możliwość dochodzenia swojej wierzytelności (dłużnik stał się niewypłacalny)
  • osoba trzecia uzyskała na skutek tej czynności korzyść majątkową,
  • dłużnik działał świadomie, wiedział, iż zaszkodzi wierzycielowi,
  • osoba trzecia miała świadomość, iż dłużnik działa w celu pokrzywdzenia wierzyciela, lub też taką informację przy zachowaniu należytej staranności mogła uzyskać.
Droga wierzyciela w postępowaniu ze skargi pauliańskiej kreuje się następująco: wierzyciel składa pozew do sądu, w którym zawiera żądanie uznania określonej czynności dłużnika za bezskuteczna w stosunku do wierzyciela. Uzyskanie prawomocnego wyroku daje uprawnienie wierzycielowi do egzekwowania należności. Jeżeli zostałeś poszkodowany poprzez działanie dłużnika, potrzebujesz pomocy przy sformułowaniu skargi pauliańkiej w celu odzyskania należności albo jeżeli jesteś dłużnikiem pozwanym o dokonanie czynności ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką adwokata Tomasza Piróg, wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie!

1. Art.  527.  [Actio pauliana] §  1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
§  2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
§  3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
§  4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.