tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym. Adwokat Katowice

Umowa renty spełnia funkcję alimentacyjną. Jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach znaczonych tylko co do gatunku1. Na uwagę zasługuje fakt, iż umowa ta ma charater osobisty oraz w zależności od postanowień - odpłatny lub nieodpłatny. Zgodnie z regulacją prawa cywilnego, do renty nieodpłatnej zastosowanie mają przepisy o darowiźnie, natomiast do odpłatnej – przepisy o sprzedaży. Dla celów dowodowych umowa powinna być stwierdzona pismem2. W umowie należy wskazać termin płatności świadczenia, a w przypadku jego braku rentę pieniężną należy płacić z góry, natomiast świadczenia w rzeczach w terminie wynikającym z celu i właściwości świadczenia. Jedną z form świadczenia określonego w art. 903 kodeksu cywilnego jest tzw. renta alimentacyjna3, która ma na celu zrekompensować szkody powstałe wskutek śmierci bliskiej osoby – jedynego żywiciela rodziny. Na wysokość rekompensaty wpływa m.in.:

  • utracony dochód zmarłego,
  • pozbawienie najbliższych korzystania ze wsparcia zmarłego, np. przy wykonywaniu różnorodnych prac na rzecz rodziny: opieki, pomocy w nauce,
  • krzywda jaką doznała osoba wskutek nagłego zerwania więzi rodzinnych.
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, przez potrzeby osoby uprawnionej do renty alimentacyjnej rozumie się wszelkie potrzeby dotychczas zaspokajane przez zmarłego, niezależnie od tego czy wykraczają poza granicę usprawiedliwionych potrzeb w rozumieniu art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego4.
Kolejną z form świadczenia jest tzw. renta odszkodowawcza, przysługująca pokrzywdzonemu w określonych przypadkach. Wśród przesłanek nabycia prawa do renty należy wymienić zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość, zwiększenie potrzeb poszkodowanego oraz całkowitą lub częściową utratę do pracy zarobkowej5.
Chcesz uzyskać pomoc w uzyskaniu renty alimentacyjnej? Na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia utraciłeś zdolność do pracy zarobkowej? Doznałeś szkody w następstwie śmierci żywiciela rodziny? Umów się na spotkanie ze skutecznym adwokatem Tomaszem Piróg

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.