tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć. Adwokat Katowice

Zasiedzenie to instytucja prowadząca do nabycia własności na skutek czasu1. Zasiedzeniu podlega prawo własności (zarówno rzeczy ruchomych jak i nieruchomości), ograniczone prawa rzeczowe (niektóre służebności gruntowe oraz służebność przesyłu) oraz użytkowanie wieczyste, jeżeli prawo to zostało już wcześniej ustanowione.
Kodeks cywilny wymienia przesłanki zasiedzenia, takie jak:

  • posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem powinien posiadać nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny (w dobrej wierze);
  • posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem, jeżeli uzyskał posiadanie w złej wierze powinien posiadać nieruchomość nieprzerwanie od 30 lat.
Odrębny warunek musi spełnić osoba, która chce nabyć przez zasiedzenie nieruchomość rolną2. Ponadto wskazać należy, że rzeczy ruchome nabyć można przez ich posiadanie w dobrej wierze od co najmniej 3 lat jako posiadacz samoistny3. Nie dotyczy to rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.
Oprócz upływu czasu, niezbędne jest również udanie się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia.
Chcesz dowiedzieć się czy możesz nabyć nieruchomość w drodze zasiedzenia? jakie warunki musisz spełnić? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką w Katowicach - zapraszam skuteczny adwokat katowice Tomasz Piróg.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.