tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Jak starać się o odroczenie wykonania kary

Jednym ze sposobów, który pozwala na pozostanie na wolności jest odroczenie wykonania kary. O odroczeniu wykonania kary orzeka się przed przyjęciem skazanego do aresztu śledczego1. Kodeks karny wykonawczy przewiduje obbligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przez sąd.
Zgodnie z brzmieniem art. 150 kodeksu karnego wykonawczego – wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Natomiast polskie prawo wykonawcze za ciężką chorobę uznaje taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności to2:

  • sytuacja, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki;
  • odroczenie w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka;
  • odroczenie w stosunku do skazanego, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Przesłanka ta nie dotyczy skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa określonego w art. 64 § 1 lub 2, art. 65 kodeksu karnego oraz art. 197-203 popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o odroczenie wykonania kary? Chcesz dowiedzieć się co zrobić, żeby nie iść do więzienia? Jako prawnik i skuteczny adwokat Tomasz Piróg zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką w Katowicach. Posiadamy cenne doświadczenie w kwestiach i praktykach związanych z odroczeniem wykonania kary.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Jesteś ofiarą? Co możesz zrobić?

Czy ktoś stosuje wobec Ciebie groźby?

Posiadanie narkotyków. Wiesz jakie kroki podjąć dalej?

Kiedy matka lub ojciec nie płacą alimentów.

Jazda pod wpływem alkoholu.

Uszkodzenie rzeczy lub jej poważne uszkodzenie.

Wypadek komunikacyjny. Sprawstwo. Ofiara. Uczestnik.

Oskarżono Cię o oszustwo? A może to Ty padłeś ofiarą oszusta?

Stalking, prześladowanie, groźby.

Fałszowanie dokumentów.

Kradzież, kradzież z włamaniem.

Chcesz sprawdzić czy jesteś osobą poszukiwaną?

Kiedy można skorzystać z przerwy w wykonaniu kary?

Jak starać się o odroczenie wykonania kary?

Jazda pod wpływem - przestępstwo czy wykroczenie?

Gdy jesteś osobą pokrzywdzoną.