tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Wyłudzenie podatku VAT

Przedsiębiorcy mają obowiązek, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający sprzedaż lub wykonanie usługi. Wyłudzenie podatku VAT polega na wystawianiu przez przedsiębiorców dowodu zakupu lub wykonania usługi, tylko na papierze, podczas gdy do wykonania przedmiotowej usługi lub sprzedaży w rzeczywistości nie doszło, a podmiot wystawiający fakturę lub paragon zgłasza się do organu o zwrot należnego mu podatku jako osobie prowadzącej działalność gospodarczą. (powyższa definicja znacznie upraszcza schemat działania) Należy wskazać, iż Sąd Najwyższy1 w swoim orzeczeniu podnosi, iż czynność sprawcy, która polega na działaniu stwarzającym pozory istnienia obowiązku podatkowego w celu wyłącznego osiągnięcia korzyści majątkowej z uszczupleniem Skarbu Państwa, powinny być rozstrzygana na płaszczyźnie prawa karnego powszechnego, szczególnie na podstawie przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego2. Aby przeciw działać próbom wyłudzenia nadwyżek VATu przez firmy do tego powołane wprowadzono wydłużenie terminu zwrotu oraz warunek złożenia kaucji celem uzyskania „normalnego” terminu na zwrot podatku. Poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego podatnik może złożyć wniosek o zwrot wpłaconej kaucji lub też może złożyć wniosek o zwolnienie ze złożenia kaucji.3 Zapraszam do kontaktu, adwokat Tomasz Piróg.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Oszustwo podatkowe.

Wyłudzenie podatku VAT.

Usunięcie spod dozoru celnego.