tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo polskie w art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje domniemanie, iż jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania, to pochodzi ono od męża matki. Oczywiście istnieje możliwość obalenia powyższego domniemania. Pochodzenie dzieci ze związków pozamałżeńskich jest ustalane poprzez uznanie ojcostwa przez mężczyznę od którego ono pochodzi lub sądowe ustalenie ojcostwa. Matką dziecka zawsze jest kobieta, która to dziecko urodziła. Narodzenie się dziecka powoduje powstanie obowiązku zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni w Urzędzie stanu Cywilnego właściwego według miejsca urodzenia dziecka.

W celu obalenia domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, należy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Wytoczenie powództwa jest obwarowane odpowiednimi terminami do jego wytoczenia. Dla każdej ze stron termin ten wygląda nieco odmiennie. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę jednak nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Matka dziecka ma 6 miesięcy od urodzenia dziecka, a ono samo może wystąpić z powództwem do sadu o zaprzeczenie ojcostwa po osiągnięciu pełnoletności jednak nie później niż do 3 lat od jej osiągnięcia.2 Ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie ma istotne znaczenie choćby dla określenia osoby wobec, której można domagać się alimentów. Nie zwlekaj, zabezpiecz dobro swojego dziecka już dziś! Zapraszam adwokat Tomasz Piróg.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Postępowanie w sprawach nieletnich.

Adopcja, przysposobienie dziecka.

Alimenty dla dziecka, alimenty od byłego małżonka.

Najpierw separacja.

Intercyza. Ustroje majątkowe.

Władza rodzicielska.

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

Kontakty z dzieckiem.

Niealimentacja.

KONWENCJA HASKA

Twoje dziecko zostało uprowadzone przez ojca/matkę do innego kraju?