tel. 32 307 26 27 tel. kom. 790 610 775

Honorarium za usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką adwokata Tomasza Piróg ustalane jest indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności danego zagadnienia prawnego, czy też wymagań specjalistycznej wiedzy prawnej. Prowadzimy przejrzystą dla Klienta formę rozliczeń finansowych, aby poniesione wydatki nie stanowiły dla niego zaskoczenia na żadnym etapie prowadzenia jego sprawy. Kancelaria dostosowuje formę rozliczenia z Klientem, do jak najbardziej odpowiadającej Klientowi w jego indywidualnym przypadku formy płatności, tj.:

1. Honorarium zryczałtowane,jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia,

2. Honorarium według stawek godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika, a to na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej stawki godzinowej,

3. Honorarium z premią za sukces (tzw. success fee), które stosowane jest w szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wynagrodzenie Kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z wynagrodzenia podstawowego (najczęściej ryczałtowego), oraz wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces. Sama premia podlega zapłacie na rzecz Kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Przy takiej formie rozliczenia honorarium za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio niższej wysokości.

W tym miejscu warto także wskazać, iż w większości spraw, w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz Kancelarii).

Staramy się być dla naszych Klientów elastyczni, dlatego też w indywidualnych przypadkach rozkładamy płatności na raty, natomiast w szczególnie uzasadnionych wypadkach możemy również odroczyć termin płatności honorarium.

Kancelaria nie stosuje systemu wynagrodzenia uzależnionego wyłącznie od wyniku sprawy.

Kancelaria adwokacka katowice świadczy swoje usługi na terenie: Katowice, Chorzów, Tychy, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice. adwokat katowice, prawnik katowice, kancelaria adwokacka, rozwód