Uregulowania prawne zawarte w kodeksie karnym skarbowym wskazują, iż podstawowym dobrem chronionym jest interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państw wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej, zatem, co do zasady można wyodrębnić cztery kategorie przestępstw i wykroczeń skarbowych, tj. przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, przeciwko obrotowi dewizowemu i przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych. Uregulowany jest tu sposób ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ponieważ to zasadniczo wielkość należności, która została uszczuplona, bądź narażona na uszczuplenie ma najczęściej w zestawieniu z okolicznościami cywilnoprawnymi właśnie kluczowe znaczenie jak chodzi o rozróżnienie, czy mamy do czynienie z przestępstwem, czy też z wykroczeniem skarbowym.

Zatem, jeżeli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, wezwano Cię na przesłuchanie, ponieważ wcześniej popadłeś w spór z organem podatkowym, gdzie na przykład zakwestionowano wystawioną przez Ciebie fakturę VAT za oczywiście wykonaną przecież usługę, czy też odprowadziłeś podatek w niższej wysokości albo Twoja księgowa prowadziła księgi rachunkowe w sposób nierzetelny lub wadliwy powinieneś wiedzieć, że przysługują Ci podobne uprawnienia jak oskarżonemu w procesie karnym, w szczególności, że to właśnie na oskarżycielu publicznym spoczywa obowiązek udowodnienia Ci winy oraz, że do skazania za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe konieczne jest wykazanie, że zostały wypełnione absolutnie wszystkie znamiona czynu zabronionego, a nie tylko niektóre lub jedno, zatem, gdy znajdujesz się w tego rodzaju niewątpliwie stresującej sytuacji, niezbędna jest Ci właśnie pomoc adwokata, a zatem osoby, która niemal codziennie zajmuję się interpretacją przepisów tego rodzaju, co za tym idzie posiada zatem nie tylko wiedzę teoretyczną ale też praktyczną, aby uchronić Cię nie tylko od sankcji finansowych ale przede wszystkim też karnych.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie prawa karnego skarbowego kancelaria oferuje swą pomoc reprezentując klientów w szczególności w sprawach o: uchylanie się od obowiązku podatkowego, nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych, oszustw podatkowych, przemytu i oszustw celnych, usunięcia towaru spod dozoru celnego, wyłudzenia podatku VAT, czy też działania na szkodę spółki. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią - adwokat z Katowic Tomasz Piróg.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karno - skarbowego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karno-skarbowych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.