tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Najczęściej myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa wydaje się bardzo odległa, jednak może się zdarzyć, że zostaniemy oskarżeni o jego dokonanie. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów prawa karnego oraz zawsze towarzyszący takim czynnościom stres uniemożliwiają skuteczną samodzielną obronę, a źle poprowadzona sprawa skutkować może poważnymi komplikacjami w życiu, tak osobistym, jak i zawodowym. Tym samym współpraca z adwokatem i jego wsparcie, są dla nas najlepszym rozwiązaniem trudnej sytuacji, bowiem zwykle możliwe jest ograniczenie lub jeżeli to możliwie nawet wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego. Adwokat występuje w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym albo jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa. Kancelaria Adwokacka Tomasza Piróg służy Państwu pomocą w szczególności zakresie przestępstw przeciwko, mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw skarbowych, oraz przestępstw o charakterze gospodarczym. Kancelaria pomoże Państwu, także w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dla nieletnich. W tym miejscu wypada wskazać, iż wsparcie naszej Kancelarii w zakresie postępowania w ramach prawa karnego oparte jest na trzech filarach, adekwatnych do podstawowych etapów związanych z czynnościami prawnymi, tj.

  • pomoc prawna w trakcie postępowania przygotowawczego, gdzie decyzja o jego rozpoczęciu jest wynikiem inicjatywy organów ścigania lub też samego pokrzywdzonego. Wówczas wsparcie adwokata polega przede wszystkim na opracowaniu linii obrony, zebraniu niezbędnych dokumentów oraz zapoznanie Klienta z kolejnymi czynnościami,
  • pomoc prawna w trakcie postępowania sądowego, co w szczególności wymaga przygotowania merytorycznej linii obrony oraz ustosunkowanie się do aktów oskarżenia, w tym stadium pomoc prawna trwa aż do zapadnięcia prawomocnego wyroku,
  • pomoc prawna w trakcie postępowania wykonawczego, co jest związane z wydaniem wyroku, tu pomoc prawna w szczególności polega na ubieganiu się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
W sytuacji gdy Klient jest pozbawiony wolności adwokat spotyka się z nim w areszcie śledczym albo zakładzie karnym.

Kancelaria adwokacka katowice świadczy swoje usługi na terenie: Katowice, Chorzów, Tychy, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice. adwokat katowice, prawnik katowice, kancelaria adwokacka, rozwód

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Jesteś ofiarą? Co możesz zrobić?

Czy ktoś stosuje wobec Ciebie groźby?

Posiadanie narkotyków. Wiesz jakie kroki podjąć dalej?

Kiedy matka lub ojciec nie płacą alimentów.

Jazda pod wpływem alkoholu.

Uszkodzenie rzeczy lub jej poważne uszkodzenie.

Wypadek komunikacyjny. Sprawstwo. Ofiara. Uczestnik.

Oskarżono Cię o oszustwo? A może to Ty padłeś ofiarą oszusta?

Stalking, prześladowanie, groźby.

Fałszowanie dokumentów.

Kradzież, kradzież z włamaniem.

Chcesz sprawdzić czy jesteś osobą poszukiwaną?

Kiedy można skorzystać z przerwy w wykonaniu kary?

Jak starać się o odroczenie wykonania kary?

Jazda pod wpływem - przestępstwo czy wykroczenie?

Gdy jesteś osobą pokrzywdzoną.