Przepisy zawarte w kodeksie karnym to nie tylko grupa norm prawnych służących do zwalczania będących przestępstwami czynów, które to uderzają w dobra prawne za pośrednictwem kar, środków karnych i środków zabezpieczających ale także zespół zasad skierowanych do organów nie tylko tworzących ale i stosujących prawo, takich jak, m.in. to, że odpowiedzialności karnej podlega tylko taka osoba, która dopuściła się czynu zabronionego opisanego w ustawie w czasie jego popełnienia, czy też kara zależy m.in. od stopnia społecznej szkodliwości czynu, zawinienia sprawcy albo, że prawo nie działa wstecz, a już prawo korzystniejsze działa wstecz i szereg, szereg innych zasad. Wśród dyscyplin prawa karnego wyróżnia się prawo karne materialne, gdzie określone są przestępstwa i kary za nie, prawo karne procesowe, konkretyzujące w swoisty sposób postępowanie m.in. Policji, prokuratury, sądów podczas ustalania, czy i kto ewentualnie popełnił przestępstwo oraz prawo karne wykonawcze, które formułuje sposób postępowania organów wykonujących orzeczenia sądów i wreszcie prawo wykroczeń regulujące odpowiedzialność prawną za czyny o mniejszej szkodliwości społecznej.

Zatem, jeżeli np. postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wezwano Cię na przesłuchanie albo jesteś ofiarą przestępstwa oznacza, że prowadzone jest postępowanie przygotowawcze podczas, którego gromadzone są dowody w sprawie lub wprost przeciwko Tobie, tym samym musisz sobie zdać sprawę, że uczestniczysz lub niedługo będziesz uczestniczył w sprawie karnej. Bezwzględnie już na tym etapie, gdy co przy tym oczywiste znajdujesz się w sytuacji stresującej niezbędna jest właśnie pomoc adwokata. Należy bowiem przyjąć, że zgromadzone dowody mogą być późnej wykorzystane przeciwko Tobie w sądzie, dlatego tak ważne jest ustalenie wspólnie z obrońcą, właściwej linii obrony, w tym w szczególności analiza zgromadzonych przez organy ścigania dowodów, ewentualnie formułowanie nowych, korzystnych już dla Ciebie wniosków dowodowych, uczestniczenie w przesłuchaniach świadków, biegłych a to wszystko zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie prawa karnego kancelaria adwokacka oferuje swą pomoc reprezentując klientów absolutnie na wszystkich etapach postępowania karnego, w szczególności w sprawach karnych o zbrodnie i występki, takich jak m.in. przestępstwa dotyczące obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), oszustwa, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, wyłudzenia podatku VAT, kradzieże, gwałty, pobicia, uszkodzenia ciała, groźby karalne, znęcanie psychiczne i fizyczne, nękanie, zabójstwa, wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, znieważenie, zniesławienie, niealimentację oraz postępowania o dozór elektroniczny, odroczenie i warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary, a także sporządzenie wszelkich pism procesowych takich jak: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenia, apelacje oraz kasacje do Sądu Najwyższego. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią - adwokat z Katowic Tomasz Piróg.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.