Przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym regulują majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi oraz stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. To tu zawarte są uregulowania dotyczące m.in. małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, rodzajów małżeńskich ustrojów majątkowych, ustania małżeństwa, separacji, pokrewieństwa, stosunków między rodzicami i dziećmi, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, czy też opieki i kurateli. Podstawowymi zasadami, którymi kieruje się ww. kodeks to: zasada dobra dziecka, monogamii, czy też trwałości małżeństwa.

Niestety często zdarza się, że pomiędzy małżonkami następuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, zerwaniu ulegają wówczas więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza, dochodzi wówczas do rozwodu albo sprawie o alimenty jeden z rodziców nie jest zainteresowany tym, aby łożyć na swe dziecko w odpowiedniej kwocie. Tego typu sprawy są niewątpliwie najczęstszymi, jakie odbywają się na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z całą pewnością, są to sprawy bardzo stresujące i obciążające psychicznie, zatem, gdy staniesz przed sądem w tego typu sprawie powinnaś/powinieneś rozważyć, czy Twojej sprawy nie warto powierzyć profesjonalistom.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w następujących sprawach: o alimenty, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, sprawy o rozwiązanie małżeństwa (rozwód), separację, o zniesienie separacji, o ustanowienie kuratora dla małoletniego, o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie nieistnienia małżeństwa, o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, czy też o zaprzeczenie ojcostwa i zaprzeczenie macierzyństwa.

KONWENCJA HASKA

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.