Niealimentacja

Posiadasz wyrok, ugodę zawartą przed sądem, bądź innym organem lub inną umowę, która ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego? Zobowiązany/a do uiszczania tego świadczenia od 3 miesięcy uchyla się od tego obowiązku, bądź uiszcza go częściowo, ale wartość zaległych alimentów stanowi wysokość 3 miesięcznego świadczenia? Zastanawiasz się co możesz zrobić?

Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania to znaczy, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku o ściganie zobowiązanego na podstawie art. 209 k.k. – „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Dlaczego warto złożyć taki wniosek?
Przede wszystkim działamy dla dobra dziecka, którego potrzeby przez brak uiszczania alimentów nie pozostają w pełni zaspokojone. Należy podkreślić istotny fakt, iż ściągalność zobowiązań alimentacyjnych znacznie wzrosła od momentu zmodyfikowania powyższego przepisu. Dlaczego? Bowiem, jeżeli podejrzany od momentu pierwszego przesłuchania w terminie 30 dni uiści całość zaległego zobowiązania nie będzie podlegał karze.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat Tomasza Piróg.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.