GŁOŚNE SPRAWY PROWADZONE PRZEZ ADWOKATA KATOWICE TOMASZA PIRÓG

Proces gangu Ruchu Chorzów PSYCHO FANS
Proces byłego zomowca ws. śmierci górników z Wujka - sprawę prowadzi adwokat Tomasz Piróg i Kamila Pławiak radca prawny

ZOBACZ WIĘCEJ

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT KATOWICE TOMASZ PIRÓG
SPECJALIZUJEMY W PRAWIE KARNYM, PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM, PRAWIE KARNO-SKARBOWYM ORAZ RODZINNYM, CYWILNYM I GOSPODARCZYM.
Nasza kancelaria obsługuje osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów. Na pewno znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu.

NASZ ZESPÓŁ

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria adwokacka pracuje z Klientami z miasta Katowice i woj. śląskiego.
adwokat katowice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od początku swej drogi zawodowej, działając ściśle, na podstawie określonych norm prawnych kieruję się jedynie tylko dobrem klienta, dlatego bardzo często udaje mi się skutecznie zrealizować założone cele. W powyższym pomaga mi doświadczenie pracy w sądzie, wiedza i zaangażowanie. Na przestrzeni ostatnich lat wykonywania zawodu adwokata, w szczególności bardzo dobrze poznałem mechanizmy pracy Policji i Prokuratury, nie obawiam się spraw trudnych, mam także przyjemność i satysfakcję uczestniczyć jako obrońca w wielu medialnych sprawach karnych, a te są największym wyzwaniem dla prawnika. Mając na uwadze powyższe, jako adwokat koncentruję się w szczególności na sprawach karnych, prowadzę sprawy m.in. zorganizowanych grup przestępczych, poza tym w moim spektrum zainteresowań są przestępstwa dotyczące obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), rozboju, wymuszeń rozbójniczych, wyłudzeń podatku VAT, kradzieży, gwałtów, pobić, uszkodzeń ciała, gróźb karalnych, znęcania psychicznego i fizycznego, nękania, zabójstw, wypadków komunikacyjnych, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, znieważeń, zniesławień, niealimentacji oraz postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

Obecnie jako adwokat prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, jednakże zasięg działalności uwarunkowany jest potrzebami klientów i sięga w szczególności wszystkich miast województwa śląskiego.

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jako radca prawny w ramach współpracy z Kancelarią Adwokacką Tomasza Piróg, świadczę pomoc prawną poprzez reprezentację w postępowaniach sądowych, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego, sporządzam, opiniuje i analizuje kontrakty, uczestniczę w negocjacjach, przygotowuje pisma procesowe, prowadzę korespondencję prawną oraz bieżące doradztwo prawne.

Nadto w swojej praktyce zawodowej specjalizuję się w prawie karnym, występując jak obrońca w tych postępowaniach. Posiadam doświadczenie w zakresie reprezentacji w sprawach o przekazanie wykonania kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu do innego kraju Unii Europejskiej, jak również zastępuje rodziców dziecka w postępowaniach prowadzonych w trybie Konwencji dotyczących cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. Dodatkowo posiadam wiedzę i doświadczenie w zastępstwie konsumentów w postępowaniach o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF tzw. kredytów frankowych.

radca prawny kamila pławiak katowice
radca prawny Małgorzata Wiśniewska katowice
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Jestem doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyłam kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam zarówno w pracy w kancelarii, jak i współpracując z organami administracji publicznej oraz w obsłudze spółek prawa handlowego.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuję do każdej z prowadzonych spraw. Dążę do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności na bieżąco uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach.

Magdalena Piotrowska
RADCA PRAWNY

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Równolegle ukończyłam studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło mi zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu od 2019 r. W swojej dotychczasowej karierze zdobywałam doświadczenie w różnych dziedzinach prawa, niemniej jednak moje aktualne zainteresowania ukierunkowane są na sprawy z zakresu prawa i postępowania karnego oraz rodzinnego. Aktualnie uczestniczę w studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowanych przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. W codziennej pracy dużą wagę przywiązuję do dobrej komunikacji z Klientem.

studentka prawa katowice
aplikant adwokacki katowice
Paweł Kuban
ADWOKAT

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2019 - 2021 odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Opolu. Specjalizuję się w prawie karnym, w tym prawie karnym skarbowym, penitencjarnym i postępowaniu z nieletnimi oraz szeroko pojętym prawie cywilnym i rodzinnym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywłem już w okresie studiów, podczas których odbywałem praktyki studenckie w kancelarii adwokackiej, organach podatkowych oraz w prokuraturze. W czasie aplikacji zdobyłem doświadczenie w występowaniu przed sądami rejonowymi, okręgowymi, wojewódzkim sądem administracyjnym, jak również przed organami ścigania, oraganami samorządu terytorialnego oraz organami podatkowymi.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół praw konsumenta, polityki penalizacyjnej państwa w zakresie przestępstw narkotykowych, przmocy w rodzinie i polityki społeczno – socjalnej państwa, a także szeroko rozumianych praw człowieka i obywatela. W wolnym czasie grywam w szachy i biegam. Interesuję się historią, szczególnie XX wieku, literaturą oraz sportem.

Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończyłem w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W pracy magisterskiej szczególną uwagę poświęciłem tematyce zachowku, oraz przyczynom uniemożliwiającym jego dochodzenie.

W styczniu 2020 roku rozpocząłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg pracuję od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego, przygotowując projekty pism procesowych oraz zastępując Klientów przed Sądami, urzędami oraz organami. Z każdym dniem zdobywam cenne doświadczenie niezbędne w pracy prawnika. Na bieżąco śledzę obowiązujące ustawodawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych nowelizacji.

Jestem fanem piłki nożnej. Wolny czas poświęcam przede wszystkim na aktywność sportową oraz śledzę bieżące wydarzenia sportowe, w szczególności mecze piłki nożnej. Chętnie podejmuję nowe wyzwania realizując swoje marzenia

Władam biegle językiem angielskim.

aplikant katowice
aplikant adwokacki katowice
Ewelina Kunat-Kaczmarzyk
APLIKANT ADWOKACKI

Jestem absolwentką prawa na W ydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniłam pracę magisterską pt. ”Umowa zrzeczenia się dziedziczenia” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Wojciecha Klyty.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam od początku studiów prawniczych, wykonując czynności w kancelariach adwokackich oraz radcowskich początkowo jako sekretarz, a następnie jako asystent prawny.

Z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg współpracuję od lutego 2022 r. Interesuję się głównie tematyką prawa spadkowego. W praktyce zawodowej zajmuję się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawa cywilnego.

Podejmuję się obrony klientów na każdym etapie postępowania karnego i reprezentuję ich przed Prokuraturą, Policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno – Skarbowym, Izbą Administracji Skarbowej oraz przed Sądami na terenie całego kraju. W swojej pracy cenię sobie indywidualne podejście do sprawy oraz możliwość wypracowania odpowiedniego rozwiązania spełanijącego oczekiwania klienta.

Od wielu lat jestem pasjonatką gier komputerowych. Pozostały wolny czas spędzam na spacerach ze swoimi trzema psami.

Arletta Gosławska
APLIKANT ADWOKACKI

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2021 r. jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam już od pierwszych lat nauki akademickiej, podejmując praktyki studenckie oraz pracę w kancelariach adwokackich i radcowskich. Mam za sobą także praktykę w Sądzie.

Przez ustawiczny rozwój oraz samokształcenie, a także udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych cały czas dążę do zdobywania dodatkowych umiejętności i cennego doświadczenia. W kręgu moich zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo karne i rodzinne. Z Kancelarią Adwokacką związana jestem od 2018 r.

student katowice
adwokat tomasz piróg katowice
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od początku swej drogi zawodowej, działając ściśle, na podstawie określonych norm prawnych kieruję się jedynie tylko dobrem klienta, dlatego bardzo często udaje mi się skutecznie zrealizować założone cele. W powyższym pomaga mi doświadczenie pracy w sądzie, wiedza i zaangażowanie. Na przestrzeni ostatnich lat wykonywania zawodu adwokata, w szczególności bardzo dobrze poznałem mechanizmy pracy Policji i Prokuratury, nie obawiam się spraw trudnych, mam także przyjemność i satysfakcję uczestniczyć jako obrońca w wielu medialnych sprawach karnych, a te są największym wyzwaniem dla prawnika. Mając na uwadze powyższe, jako adwokat koncentruję się w szczególności na sprawach karnych, prowadzę sprawy m.in. zorganizowanych grup przestępczych, poza tym w moim spektrum zainteresowań są przestępstwa dotyczące obrotu substancjami niedozwolonymi (wytwarzanie, posiadanie, handel narkotykami, etc.), rozboju, wymuszeń rozbójniczych, wyłudzeń podatku VAT, kradzieży, gwałtów, pobić, uszkodzeń ciała, gróźb karalnych, znęcania psychicznego i fizycznego, nękania, zabójstw, wypadków komunikacyjnych, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, znieważeń, zniesławień, niealimentacji oraz postępowań o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie i wiele, wiele innych.

Obecnie jako adwokat prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, jednakże zasięg działalności uwarunkowany jest potrzebami klientów i sięga w szczególności wszystkich miast województwa śląskiego.

radca prawny kamila pławiak katowice
Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jako radca prawny w ramach współpracy z Kancelarią Adwokacką Tomasza Piróg, świadczę pomoc prawną poprzez reprezentację w postępowaniach sądowych, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego, sporządzam, opiniuje i analizuje kontrakty, uczestniczę w negocjacjach, przygotowuje pisma procesowe, prowadzę korespondencję prawną oraz bieżące doradztwo prawne.

Nadto w swojej praktyce zawodowej specjalizuję się w prawie karnym, występując jak obrońca w tych postępowaniach. Posiadam doświadczenie w zakresie reprezentacji w sprawach o przekazanie wykonania kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu do innego kraju Unii Europejskiej, jak również zastępuje rodziców dziecka w postępowaniach prowadzonych w trybie Konwencji dotyczących cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. Dodatkowo posiadam wiedzę i doświadczenie w zastępstwie konsumentów w postępowaniach o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF tzw. kredytów frankowych.

radca prawny Małgorzata Wiśniewska katowice
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Jestem doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyłam kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam zarówno w pracy w kancelarii, jak i współpracując z organami administracji publicznej oraz w obsłudze spółek prawa handlowego.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuję do każdej z prowadzonych spraw. Dążę do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności na bieżąco uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach.

studentka prawa katowice
Magdalena Piotrowska
RADCA PRAWNY

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Równolegle ukończyłam studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło mi zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu od 2019 r. W swojej dotychczasowej karierze zdobywałam doświadczenie w różnych dziedzinach prawa, niemniej jednak moje aktualne zainteresowania ukierunkowane są na sprawy z zakresu prawa i postępowania karnego oraz rodzinnego. Aktualnie uczestniczę w studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowanych przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. W codziennej pracy dużą wagę przywiązuję do dobrej komunikacji z Klientem.

aplikant adwokacki katowice
Paweł Kuban
ADWOKAT

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2019 - 2021 odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Opolu. Specjalizuję się w prawie karnym, w tym prawie karnym skarbowym, penitencjarnym i postępowaniu z nieletnimi oraz szeroko pojętym prawie cywilnym i rodzinnym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywłem już w okresie studiów, podczas których odbywałem praktyki studenckie w kancelarii adwokackiej, organach podatkowych oraz w prokuraturze. W czasie aplikacji zdobyłem doświadczenie w występowaniu przed sądami rejonowymi, okręgowymi, wojewódzkim sądem administracyjnym, jak również przed organami ścigania, oraganami samorządu terytorialnego oraz organami podatkowymi.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół praw konsumenta, polityki penalizacyjnej państwa w zakresie przestępstw narkotykowych, przmocy w rodzinie i polityki społeczno – socjalnej państwa, a także szeroko rozumianych praw człowieka i obywatela. W wolnym czasie grywam w szachy i biegam. Interesuję się historią, szczególnie XX wieku, literaturą oraz sportem.

aplikant katowice
Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończyłem w 2019 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W pracy magisterskiej szczególną uwagę poświęciłem tematyce zachowku, oraz przyczynom uniemożliwiającym jego dochodzenie.

W styczniu 2020 roku rozpocząłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piróg pracuję od lipca 2020 roku. W kancelarii zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego, przygotowując projekty pism procesowych oraz zastępując Klientów przed Sądami, urzędami oraz organami. Z każdym dniem zdobywam cenne doświadczenie niezbędne w pracy prawnika. Na bieżąco śledzę obowiązujące ustawodawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych nowelizacji.

Jestem fanem piłki nożnej. Wolny czas poświęcam przede wszystkim na aktywność sportową oraz śledzę bieżące wydarzenia sportowe, w szczególności mecze piłki nożnej. Chętnie podejmuję nowe wyzwania realizując swoje marzenia

Władam biegle językiem angielskim.

aplikant adwokacki z katowic
Ewelina Kunat-Kaczmarzyk
APLIKANT ADWOKACKI

Jestem absolwentką prawa na W ydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniłam pracę magisterską pt. ”Umowa zrzeczenia się dziedziczenia” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Wojciecha Klyty.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam od początku studiów prawniczych, wykonując czynności w kancelariach adwokackich oraz radcowskich początkowo jako sekretarz, a następnie jako asystent prawny.

Z Kancelarią Adwokata Tomasza Piróg współpracuję od lutego 2022 r. Interesuję się głównie tematyką prawa spadkowego. W praktyce zawodowej zajmuję się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawa cywilnego.

Podejmuję się obrony klientów na każdym etapie postępowania karnego i reprezentuję ich przed Prokuraturą, Policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno – Skarbowym, Izbą Administracji Skarbowej oraz przed Sądami na terenie całego kraju. W swojej pracy cenię sobie indywidualne podejście do sprawy oraz możliwość wypracowania odpowiedniego rozwiązania spełanijącego oczekiwania klienta.

Od wielu lat jestem pasjonatką gier komputerowych. Pozostały wolny czas spędzam na spacerach ze swoimi trzema psami.

aplikant katowice
Arletta Gosławska
APLIKANT ADWOKACKI

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2021 r. jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam już od pierwszych lat nauki akademickiej, podejmując praktyki studenckie oraz pracę w kancelariach adwokackich i radcowskich. Mam za sobą także praktykę w Sądzie.

Przez ustawiczny rozwój oraz samokształcenie, a także udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych cały czas dążę do zdobywania dodatkowych umiejętności i cennego doświadczenia. W kręgu moich zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo karne i rodzinne. Z Kancelarią Adwokacką związana jestem od 2018 r.

LOKALIZACJA

ul. Jagiellońska 16/7
40-035 Katowice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 32 307 26 27
tel. 32 307 20 20
tel. 32 307 60 46
kom. 790 610 775

sekretariat@adwokat-katowice.biz

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 48 1050 1504 1000 0092 4700 9112
kod BIC/Swift: INGBPLPW

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią adwokata Tomasza Piróg Katowice przy pomocy poniższego formularza, który ułatwia kontakt osobom nieposiadającym adresu e-mail zwłaszcza poza godzinami pracy kancelarii.

ul. Jagiellońska 16/7
40-035 Katowice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

sekretariat@adwokat-katowice.biz

tel. 32 307 26 27
tel. 32 307 20 20
tel. 32 307 60 46
kom. 790 610 775

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego:
IBAN: 48 1050 1504 1000 0092 4700 9112
kod BIC/Swift: INGBPLPW

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią adwokata Tomasza Piróg Katowice przy pomocy poniższego formularza, który ułatwia kontakt osobom nieposiadającym adresu e-mail zwłaszcza poza godzinami pracy kancelarii.

ADWOKAT KATOWICE TOMASZ PIRÓG

Wykonanie strony - A. R. Efective
Projekt graficzny strony - Sabina Mańka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.