Prawo cywilne to zespół norm prawnych, regulujący określoną kategorię stosunków społecznych między równymi i samodzielnymi, tj. traktowanymi tak samo osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, gdzie przedmiotem regulacji są stosunki majątkowe i niemajątkowe. Sam Kodeks Cywilny liczy ponad 1000 artykułów, dzieli się na księgi, tj. część ogólną, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki. Z powyższego wynika, że normy prawa cywilnego są niezwykle obszerne, regulują szereg aspektów życia codziennego, a przecież niemal każda aktywność człowieka znajduje odbicie w przepisach prawa.

Zatem, jeżeli jesteś osobą, która na co dzień nie zajmuje się zgłębianiem poszczególnych przepisów prawa cywilnego, nie posiadasz wiedzy specjalistycznej, to w sposób oczywisty jesteś narażona/narażony na popełnianie błędów, takich jak np. zawarcie niekorzystnej umowy, czy też przegranie pozornie prostego procesu sądowego. Tym samym, kierując się rozsądkiem powinnaś/powinieneś rozważyć, czy tym razem Twojej sprawy nie warto powierzyć profesjonalistom?

Mając na uwadze powyższe, w zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje swą pomoc reprezentując klientów w szczególności w sporach sądowych, a to m.in. o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w sprawach wypadków komunikacyjnych, szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym,  w sprawach o ochronę dóbr osobistych, odszkodowań za błędy medyczne, w sprawach dotyczących ochrony własności i posiadania, w sprawach dotyczących współwłasności oraz zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności, spraw ubezpieczeniowych, w tym w sporach z towarzystwami ubezpieczeń i w szeregu innych. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią - adwokat z Katowic Tomasz Piróg.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa cywilnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach cywilnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.