Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?

Zgodnie z kodeksem cywilnym ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest w stosunku do osoby, która ukończyła 13 lat, a choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inny rodzaj zaburzeń psychicznych, w szczególności narkomania i pijaństwo, uniemożliwia jej kierowanie swym postępowaniem1.
Ponadto jeżeli osoba pełnoletnia jest ograniczona w kierowaniu swoim postępowaniem oraz potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw, na podstawie postanowienia sądu orzeka się o ubezwłasnowolnieniu częściowym.
Procedura ubezwłasnowolnienia uregulowana jest w kodeksie postępowania cywilnego. Art. 545 k.p.c. wymienia krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a mianowicie:

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek;
  • jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  • jej przedstawiciel ustawowy.
Oprócz uczestników, w postępowaniu bierze udział prokurator. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania należy wysłuchać osoby, której wniosek dotyczy. Czynność powinna odbyć się przy udziale biegłego psychologa, a gdy stan zdrowia tego wymaga – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Konieczne we wniosku jest uprawdopodobnienie istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych za pomocą odpowiedniej dokumentacji medycznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że osoba, która zgłosiła wniosek o ubezwłasnowolnienie lekkomyślnie lub w złej wierze podlega karze grzywny2.
Jeżeli nie wiesz jak sporządzić wniosek o ubezwłasnowolnienie? Bliska osoba starsza przez szereg czynności prawnych, m.in. zaciąganie pożyczek, niekorzystnie rozporządza swoim mieniem? Chcesz zabezpieczyć jej interesy? Potrzebna na szybko pomoc? Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat Tomasz Piróg.

14. Art. 13 par. 1 kodeksu cywilnego. 15. Art. 545 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego.

 
MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
EKSPERTAMI PRAWA CYWILNEGO
w Katowicach

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w sprawach cywilnych. Kancelaria pracuje z Klientami z miast Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Gliwice.

KONTAKT

ADWOKAT KATOWICE TOMASZ PIRÓG

Wykonanie strony - A. R. Efective
Projekt graficzny strony - Sabina Mańka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.