tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki? Adwokat Katowice

Zgodnie z kodeksem cywilnym ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest w stosunku do osoby, która ukończyła 13 lat, a choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inny rodzaj zaburzeń psychicznych, w szczególności narkomania i pijaństwo, uniemożliwia jej kierowanie swym postępowaniem1.
Ponadto jeżeli osoba pełnoletnia jest ograniczona w kierowaniu swoim postępowaniem oraz potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw, na podstawie postanowienia sądu orzeka się o ubezwłasnowolnieniu częściowym.
Procedura ubezwłasnowolnienia uregulowana jest w kodeksie postępowania cywilnego. Art. 545 k.p.c. wymienia krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a mianowicie:

  • małżonek osoby, której dotyczy wniosek;
  • jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  • jej przedstawiciel ustawowy.
Oprócz uczestników, w postępowaniu bierze udział prokurator. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania należy wysłuchać osoby, której wniosek dotyczy. Czynność powinna odbyć się przy udziale biegłego psychologa, a gdy stan zdrowia tego wymaga – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Konieczne we wniosku jest uprawdopodobnienie istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych za pomocą odpowiedniej dokumentacji medycznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że osoba, która zgłosiła wniosek o ubezwłasnowolnienie lekkomyślnie lub w złej wierze podlega karze grzywny2.
Jeżeli nie wiesz jak sporządzić wniosek o ubezwłasnowolnienie? Bliska osoba starsza przez szereg czynności prawnych, m.in. zaciąganie pożyczek, niekorzystnie rozporządza swoim mieniem? Chcesz zabezpieczyć jej interesy? Potrzebna na szybko pomoc? Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat Tomasz Piróg.

14. Art. 13 par. 1 kodeksu cywilnego. 15. Art. 545 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Eksmisja
Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?
Naprawienie szkody, przyczynienie się.
Klauzule niedozwolone w umowach.
Czyny niedozwolone.
Zadatek.
Kary umowne.
Skarga pauliańska tj. ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.
Bezpodstawne wzbogacenie, a świadczenie nienależne.


Pożyczyłeś pieniądze? Chcesz je odzyskać?
Co powinieneś wiedzieć o umowie najmu.
Nie otrzymałeś spadku? Czym jest zachowek i komu przysługuje?
Uregulowania dotyczące renty w kodeksie cywilnym.
Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?
Jak przebiega procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są jej skutki?
Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?
Zasiedzenie nieruchomości – wszystko co powinieneś wiedzieć.
Służebność – jej cel oraz rodzaje.
Wady oświadczenia woli.