Jak starać się o odroczenie wykonania kary?

Jednym ze sposobów, który pozwala na pozostanie na wolności jest odroczenie wykonania kary. O odroczeniu wykonania kary orzeka się przed przyjęciem skazanego do aresztu śledczego1. Kodeks karny wykonawczy przewiduje obbligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przez sąd.

Zgodnie z brzmieniem art. 150 kodeksu karnego wykonawczego – wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Natomiast polskie prawo wykonawcze za ciężką chorobę uznaje taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności to2:

  • sytuacja, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki;
  • odroczenie w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka;
  • odroczenie w stosunku do skazanego, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Przesłanka ta nie dotyczy skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa określonego w art. 64 § 1 lub 2, art. 65 kodeksu karnego oraz art. 197-203 popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o odroczenie wykonania kary? Chcesz dowiedzieć się co zrobić, żeby nie iść do więzienia? Jako prawnik i skuteczny adwokat Katowice Tomasz Piróg zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką w Katowicach. Posiadamy cenne doświadczenie w kwestiach i praktykach związanych z odroczeniem wykonania kary.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.