Kiedy można skorzystać z przerwy w wykonaniu kary?

Jedną z form wstrzymania wykonania kary jest przerwa. Udzielić jej może sąd penitencjarny pod warunkiem, że przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste1. Nie można wymienić wszystkich sytuacji pozwalających na ocenę przemawiającą za udzieleniem skazanemu przerwy w wykonaniu kary ze względu na to, że ocenę taką należy indywidualizować w konkretnych sprawach2.
Jak omawiane przesłanki rozumiane są w orzecznictwie sądowym?

  • Zgodnie z aktualną doktryną, podstawą udzielenia przerwy w karze może być sytuacja, gdy odbywanie przez skazanego kary pozwawienia wolności pozbawia jego najbliższych jakichkolwiek źródeł utrzymania czy wsparcia3. Należy mieć na uwadze to, że skazany zatrudniony w trakcie odbywania kary może wspomagać finansowo swoich bliskich na wolności z części dochodów uzyskanych za pracę.
  • Do ważnych względów osobistych mogących uzasadniać udzielenie przerwy zalicza się wszystkie okoliczności, które dotyczą szeroko pojętej edukacji skazanego. Ważne dla skazanego mogą okazać się sprawy związane z pracą zawodową, zwłaszcza gdy orzeczona kara jest krótkoterminowa4.
  • 3. Udzielenie przerwy w wykonaniu kary możliwe jest w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem w okresie 3 lat od urodzenia5.
  • Przerwa w wykonywaniu kary możliwa jest również w wypadku choroby psychicznej, a także innej ciężkiej choroby, która uniemożliwia wykonywanie tej kary.

Natomiast zgodnie z art. 150 § 2 kodeksu karnego wykonawczego za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Np. zaawansowane stadium choroby nieuleczalnej może dawać sądowi penitencjarnemu podstawę do udzielenia przerwy.

Sąd przy ocenie może mieć na względzie dwody takie jak wywiad środowiskowy, dane z akt sprawy karnej, opinię zakładu karnego jak również cel, któremu ma służyć przerwa w odbywaniu kary. Zasadnicze pytanie – na jaki czas może zostać udzielona przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności? Otóż przerwa może być udzielona do 1 roku.

Jeśli potrzebujesz pomocy, jako prawnik i skuteczny adwokat Tomasz Piróg zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką w Katowicach.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.