Nieodpowiednie postępowanie z odpadami jako przestępstwo.

Przestępstwo spenalizowane w art. 183 § 1 kk przewiduje odpowiedzialność karną za dopuszczenie się wbrew przepisom składowania, usuwania, przetwarzania, zbierania, dokonywania odzysku, unieszkodliwiania albo transportowania odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu albo zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, a zatem prawnie chronionym dobrem jest szeroko rozumiane środowisko. Sprawcą opisywanego przestępstwa może być każdy człowiek, a komentowany przepis dotyczy wszelkich odpadów i substancji, substancji zagrażających środowisku i odpady niebezpieczne. Czyn przestępny wskazany w art. 183 § 1 kk ma charakter przestępstwa potencjalnego, albowiem wyczerpanie wszystkich znamion tego przestępstwa powstaje już w momencie takiego zachowania, które może wywołać dane bezprawne skutki, natomiast potencjalne niebezpieczeństwo pozostaje po prostu domniemane.

Art.  183.  Nieodpowiednie postępowanie z odpadami §  1.   Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. §  2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku. §  3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i 4. §  4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę. §  5.  Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. §  5a.  Karze określonej w § 5 podlega, kto porzuca odpady niebezpieczne w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. §  6.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5a działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.