Orzeczenie kary ograniczenia wolności wraz z karą pozbawienia wolności.

Zgodnie z polską ustawą karną, przewidziana w art. 37 b , tzw. kara mieszana może być orzeczona w przypadku każdego występku zagrożonego karą pozbawienia wolności. Jak wynika z komentowanego przepisu, zależnie od wysokości górnego ustawowego zagrożenia sąd może orzec karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym tzrech miesięcy, a, gdy górna granica kary wynosi przynajmniej dziesięć lat – sześć miesięcy oraz karę ograniczenia wolności do lat dwóch. Mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami kar, a to pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, orzekanych w odrębnych, określonych prawem wymiarach. Dolna granica kary pozbawienia wolności jako kary mieszanej wynosi miesiąc, górna natomiast – trzy miesiące lub sześć miesięcy. W przypadku kary ograniczenia wolności może być ona wymierzona od miesiąca do dwóch lat. Co do zasady, stosując karę mieszaną, najpierw do wykonania nadaje się kara pozbawienia wolności, w kolejnym rzędzie wykonuję się natomiast karę ograniczenia wolności. W tym miejscu należy wskazać, iż karę mieszaną wykonuje się jako jedną karę, zatem nie są to dwa oderwane od siebie skazania.

Art.  37b.  [Orzeczenie kary ograniczenia wolności wraz z karą pozbawienia wolności]

W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat - 6 miesięcy, oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. Przepisów art. 69-75 nie stosuje się. W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.