Prowadzenie samochodu w trakcie stosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 42 kk, ów zakaz może być stosowany przez sąd uznaniowo, a to w zależności od rodzaju przestępstwa. Zatem sąd może orzec omawiany środek karny w przypadku skazania osoby uczestniczącej w ruchu drogowym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, gdy z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że dalsze prowadzenie pojazdu przez daną osobę może zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji, np. związanego z wiekiem, brakiem umiejętności, jak również wtedy, gdy sprawca prowadzi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazd nie mechaniczny na drodze publicznej. Jednakże sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie bezwypadkowego prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa komunikacyjnego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo uciekł z miejsca zdarzenia. Przechodząc dalej zauważyć należy, iż często zakaz prowadzenia pojazdów jest dużo dotkliwszym dla skazanego, niż kara, która została mu wymierzona, bowiem dzisiaj często brak uprawnień do prowadzenia pojazdów prowadzi do utraty zatrudnienia.

W pierwszej kolejności podejmując działania mające na celu odzyskanie prawa jazdy, jest ustalenie zakresu tegoż środka karnego. Najszerszy zakres to orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, dotyczy to zatem wszelkich pojazdów poruszających się we wszystkich sferach ruchu, zarówno mechanicznych, jak i niemechanicznych. Pojazd mechaniczny to pojazd samochodowy, maszyna rolnicza, motocykl, lokomotywa, samolot, etc. Jak chodzi o pojazdy niemechaniczne, to są nimi w szczególności zaprzęgi konne, wózki inwalidzkie, rowery, łodzie wiosłowe, itp. Z uwagi na powyższe należy sprawdzić w treści wyroku, jaki rodzaj środka został zastosowany.

Zgodnie z art. 84 kk przewiduje się możliwość skrócenia wykonania środków karnych, a to po spełnieniu łącznie trzech warunków. Dwa z nich są warunkami formalnymi, tj. upływ połowy okresu, na których orzeczono środek oraz wykonanie środka przez rok, natomiast trzeci ma charakter merytoryczny i polega na ocenie, czy sprawca w wymaganym okresie przestrzegał porządku prawnego.

Gdy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, wówczas sąd może uznać go za wykonany, gdy skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek był w stosunku do sprawcy wykonywany przynajmniej przez 15 lat. A co może zrobić sprawca, który nie spełnia wymogów do skrócenia stosowania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 84 kk? Otóż zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, tj. art. 182 a, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 kk przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.