Przestępstwo handlu ludźmi z art. 189 a kk.

Komentowane w niniejszym artykule przestępstwo handlu ludźmi zostało spenalizowane w art. 189 a kk, jest ono zbrodnią i może być zrealizowany jedynie tylko przez działanie w zamiarze bezpośrednim. Zamiarem ustawodawcy wprowadzającego do polskiej ustawy karnej przedmiotowy przepis była ochrona nie tylko wolności, ale także godności każdego człowieka. W tym miejscu należy podkreślić, że sprawcą tego przestępstwa może być każdy człowiek bez jakichś charakterystycznych cech, czy to np. przedstawiciel jakiegoś zawodu, wykształcenia albo też pochodzenia. Co bardzo istotne przedmiotowe przestępstwo będzie zrealizowane także, gdy jego ofiarą stanie się choćby tylko jeden człowiek. Treścią przedmiotowego przepisu jest m.in. werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie, przyjmowanie ludzi, przy czym do wypełnienia znamion tego przestępstwa nie jest niezbędne konkretne sfinalizowanie przestępnego czynu, natomiast niezbędnym jest posłużenie się przemocą, czy też groźbą bezprawną, albo uprowadzeniem, czy też podstępem, wprowadzeniem w błąd, lub wyzyskiem, czy też nadużyciem stosunku zależności, wykorzystaniem krytycznego położenia lub bezradności albo też wreszcie udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej albo nawet tylko jej obietnicy. W tym miejscu należy podnieść, iż omawiany przepis został tak skonstruowany, że nawet zgoda pokrzywdzonego nie powoduje, iż do przedmiotowego przestępstwa nie dochodzi. Idąc dalej należy wskazać, iż karalne jest nawet przygotowanie do handlu ludźmi. Aby wypełnić znamiona tego przestępstwa musi dojść czy to do jego seksualnego wykorzystania, czy to w pracy albo usługach charakteryzujących się przymusem albo w żebractwie, czy też niewolnictwie, w każdym razie chodzi tu o każdą z form wykorzystania poniżających godność człowieka.

Art.  189a. kk  Handel ludźmi §  1.  Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. §  2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.