Rozbój

Przestępstwo opisane w art. 280 kk., to przestępstwo przeciwko mieniu, gdzie jego istotą jest forma zrealizowania kradzieży w różnych konfiguracjach, a to przemoc, czyli użycie siły fizycznej, groźba jej użycia albo doprowadzenie do staniu nieprzytomności (brak świadomości) lub bezbronności, czyli niemożności okazania oporu, przy czym ewentualne jednoczesne użycie przez sprawcę niebezpiecznego narzędzia musi przekładać się na zagrożenie dla zdrowia lub życia. W tym miejscu należy wskazać, iż w sytuacji, gdy ofiara nie broni się nie ma żadnego znaczenia dla wyczerpania znamion tego przestępstwa, a groźba użycia przemocy nie musi być zademonstrowana słownie. Co istotne, o przestępstwie z art. 280 kk możemy mówić, gdy sprawca dokonuje przywłaszczenia rzeczy oraz, gdy efektem jego poczynań jest wydanie rzeczy. Przestępstwo to może być popełnione jedynie tylko z winy umyślnej. Jak chodzi o ewentualne użycie broni palnej należy podać, iż nie wymaga się tu oddania strzału, broń nie musi być nawet nabita, wystarczy ją ujawnić, aby przestępstwo przybrało postać kwalifikowany. Z drugiej strony o tym, czy sprawca używa innego niebezpiecznego przedmiotu rozstrzygają jego charakterystyczne właściwości, np. pałka, kastet, nóż, młotek.

Zapraszam do kontaktu - Tomasz Piróg adwokat z Katowic.

art. 280 KK.
Rozbój

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.