Zatarcie skazania.

Czy skazanie człowieka prawomocnym wyrokiem karnym już do końca życia będzie powodowało postrzeganie go przez społeczeństwo jako przestępcy? Nic bardziej mylnego, ponieważ w kodeksie karnym zawarta jest instytucja zatarcia skazania, której istotą jest stworzenie pewnej fikcji prawnej, która to polega na przyjęciu, że do skazania nie doszło. Zatem zatarcie skazania pełni funkcję ułatwiania integracji społecznej skazanego, który karę odbył, darowano mu ją lub też nastąpiło przedawnienie jej wykonania. Konsekwencją tej funkcji jest traktowanie skazania za niebyłe i usunięcie wpisu z rejestru skazanych. Wskazać jednak należy, iż od wagi orzeczonej kary, zależy okres po jakim nastąpi zatarcie skazania. I tak na podstawie art.107 kk zatarcie skazania następuje:

  • w razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 kk lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeśli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat,
  • w przypadku skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • w razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • w razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia,
  • w przypadku, gdy orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

W tym miejscu można zauważyć, iż w praktyce pomimo upływu okresu zatarcia skazania w dalszym ciągu osoba skazana widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym, w takiej sytuacji należy zweryfikować czy dana osoba spełniła wszelkie przesłanki do uznania, iż doszło do zatarcia skazania lub też wyeliminowanie błędu, który mógł powstać w samym rejestrze.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.