Zorganizowana grupa i związek przestępczy.

Przestępstwo z art. 258 kk sprowadza się na braniu udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Z większą odpowiedzialnością należy się liczyć, jeżeli grupa lub związek ma charakter zbrojny, a w szczególności osoba, która grupę lub związek zakłada bądź nimi kieruje. Powszechnie przyjmuje się, iż „grupa” to co najmniej trzy osoby. Co istotne, nie jest niezbędne ustalenie jakiegoś konkretnego kształtu i składu, jednakże istotnym jest aspekt zorganizowania, a w szczególności przywództwa. W tym miejscu należy również wskazać, że jeżeli dana osoba nie wie, że dana grupa istnieje to nie można do niej przynależeć, o czym często „zapominają” organy ścigania. Zarzut z art. 258 kk można natomiast postawić osobie, która nie popełniła żadnego przestępnego czynu, a jedynie tylko okazała zamiar przystąpienia do grupy, co ważne takiej osobie można nawet postawić zarzut udziału w grupie o charakterze zbrojnym, gdy tylko jedynie wie i aprobuje, że inni członkowie grupy operują bronią. W dalszej kolejności, o sytuacji kierowania grupą można mówić, wówczas, gdy jedna lub kilka osób posiada zwierzchnictwo w powierzaniu innym osobom zadań. Opisywane przestępstwo można popełnić tylko umyślnie.

Zapraszam do kontaktu - Tomasz Piróg adwokat z Katowic.

Art. 258 KK.
Zorganizowana grupa i związek przestępczy.

§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.