Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym.

Odosobniona instytucja, jaką jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności występuje tylko w prawie karnym skarbowym – dalej KKS. To przywidziane przez ustawodawcę dobrodziejstwo umożliwia na zaniechanie ukarania sprawcy, a to w zamian za uiszczenie uszczuplonej należności publicznoprawnej. Mając na uwadze treść art. 17 § 1 KKS, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości wówczas sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Poza powyższym należy spełnić jeszcze następujące wymagania: 

  • jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności, wówczas należy uiścić w całości wymagalną należność publicznoprawną,
  • należy uiścić kwotę o równowartości, co najmniej minimalnej karze grzywny, która grozi za dany czyn zabroniony,
  • należy wyrazić zgodę na przepadek przedmiotów, minimum w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścić ich równowartość pieniężną,
  • uiścić co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania. 
Kiedy nie można skorzystać z przedmiotowej instytucji?
  • gdy przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności, 
  • gdy przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach określonych w art. 37 § 1 KKS lub art. 38 § 2 KKS, 
  • gdy zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w praktyce przedstawiona tutaj instytucja pomaga w szybkim zakończeniu postępowań karnych skarbowych, nadto gwarantuje sprawcy status niekaralności, albowiem wyrok w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

 
MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
EKSPERTAMI PRAWA
KARNO-SKARBOWEGO
w Katowicach

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w sprawach karno-skarbowych. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Katowice i woj. śląskiego.

KONTAKT

ADWOKAT KATOWICE TOMASZ PIRÓG

Wykonanie strony - A. R. Efective
Projekt graficzny strony - Sabina Mańka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.