Jak długo można ścigać za oszustwa podatkowe?

Do form wygaśnięcia zobowiązania zgodnie ordynacją podatkową należy m.in. zapłata, potrącenie, jak również przedawnienie. Przedawnienie zobowiązania wobec organu podatkowego jest równoznaczne z tym, że po upływie określonego terminu podatnik nie jest zobowiązany do jego uregulowania.

Jeżeli jesteś podatnikiem, wówczas największe znaczenie ma dyspozycja art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast stosownie do art. 68 § 1. zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż przedawnienie prawa do wydania decyzji nie dotyczy zobowiązań podatkowych, które powstają z mocy prawa, takich jak między innymi zapłata podatku od nieruchomości. W takiej sytuacji zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy albo po upływie pięciu lat, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie lub nie ujawnił w niej części swoich dochodów. Należy wyróżnić 5 sytuacji, kiedy zgodnie z przepisami prawa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, natomiast rozpoczęty ulega zawieszeniu. Do owych sytuacji należy wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania, doręczene postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia wykonania decyzji nakładającej obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, doręczenie zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia na podstawie tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę do wszczęcia tego postępowania, jak również wniesienie do Sądu żądania o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Zapraszam do kontaktu – adwokat Katowice Tomasz Piróg.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karno - skarbowego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karno-skarbowych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.