Nienależny zwrot podatku.

Wyłudzenie podatku, stanowiące przestępstwo z art. 76 kodeksu karno-skarbowego jest przestępstwem powszechnym. Podstawowy typ przestępstwa określony został w § 1 wskazanego przepisu1, natomiast § 2 określa wyłudzenie podatku w uprzywilejowanej postaci - jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Za małą wartość zgodnie z brzmieniem art. 53 § 14 k.k.s. Rozumie się wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli kwota narażonego na nienależny zwrot podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym z art. 76 § 3 k.k.s. Przy realizacji znamion określonych w art. 76 § 1 k.k.s. Istotne znaczenie ma następstwo działania sprawcy, polegające na wprowadzenie właściwych organów podatkowych w błąd, przy jednoczesnym narażeniu na nienależny zwrot podatku. Co więcej, zwrot ten nie musi nastąpić, co znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie2.

Wyłudzenie zwrotu podatku to poważne przestępstwo karnoskarbowe, którego podmiotem pokrzywdzonym jest Skarb Państwa, w związku z czym przestępstwo to jest bezwzlędnie ścigane. Kontrola podatkowa stanowi częste następstwo wystąpienia o zwrot należności podatkowej, natomiast wprzypadku uwikłania w karuzelę podatkową wcześniejszy kontakt z obrońcą pozwoli na budowanie wiarygodnej linii obrony oraz rzetelne zabezpieczenie interesów procesowych. W razie pytań, zapraszam do kontaktu - adwokat Katowice Tomasz Piróg.

1. art 76 § 1 k.k.s. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

2. Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach (postanowienie z dnia 9 kwietnia 2014 r., II AKz 212/14): „Realizacja znamion określonych w art. 76 § 1 KKS łączy się ze stworzeniem stanu wysokiego prawdopodobieństwa uzyskania nienależnego zwrotu podatku, a nie z faktycznym uzyskaniem takiego zwrotu przez sprawcę po uprzednim wprowadzeniu w błąd właściwy organ podatkowy poprzez podanie w przedłożonej deklaracji podatkowej nieprawdy co do zdarzenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi uzasadnia zwrot należności publicznoprawnej w określonej wysokości”.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karno - skarbowego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karno-skarbowych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.