tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

ADWOKAT KATOWICE - Tomasz Piróg

Kancelaria adwokacka Tomasza Piróg specjalizuje się w sprawach karnych.
Kancelaria pracuje z Klientami ze Śląska, a w szczególności z miast Katowice, Częstochowa, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Bielsko Biała, Rybnik..

kancelaria adwokacka katowice

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Zgodnie z art.8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145) świadczy pomoc prawną polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych.
W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się również prowadzeniem spraw w oparciu o Konwencję Haską, dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicą. Reprezentowała w tej kwestii polskich obywateli (rodziców dzieci) przed polskim sądami.
Ponadto radca prawny prowadzi sprawy z zakresy prawa prywatnego międzynarodowego, w oparciu konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Jej szerokie doświadczenie naukowe i radcowskie oraz doskonałe kompetencje są dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Kamila Pławiak prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak.

kancelaria adwokacka katowice

Tomasz Piróg
ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych. W szczególności ceni sobie doświadczenie nabyte w pracy – asystenta sędziego. Mając na uwadze powyższe posiada stosowną wiedzę nie tylko w prowadzeniu spraw sądowych, doradztwie prawnym widzianym ze strony pełnomocnika procesowego ale także bogate, nieocenione i przydatne praktyczne doświadczenie co do sposobu działania sądów.
Specjalizuje się w prawie karnym – skarbowym, karnym, rodzinnym.
Współpracuje z innymi prawnikami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi, zatrudnia także aplikantów. Posiada zarówno uprawnienia zawodowe radcy prawnego jak i adwokata. Obecnie wykonuje zawód adwokata.

adwokat katowice

Aleksandra Łasut
Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich. W swojej karierze zawodowej zajmowała się dotychczas sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługą podmiotów gospodarczych i komunalnych.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. W roku 2016 r. z wynikiem pozytywnym złożyła państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych. W latach 2011 – 2015 brała udział w programie Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biegle włada językiem angielskim.

kancelaria adwokacka katowice

Agnieszka Paluszczak
Aplikant adwokacki

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniła pracę magisterską na temat „Pojęcie konsumenta w świetle prawa polskiego”. Autorka publikacji naukowych, organizatorka licznych konferencji naukowych, na których występowała również w charakterze prelegenta. Zawodowo specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie pracy.

adwokat katowice

Milena Świerk
Aplikant radcowski

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2016 r. obroniła pracę magisterską pt "Wyłączenie Sędziego w polskim procesie karnym", której promotorem był prof.zw.dr hab Kazimierz Marszał.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

adwokat katowice

Kamila Kilarska
Aplikant radcowski

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniła pracę magisterską na temat „Standard tymczasowego aresztowania w świetle unormowań konwencyjnych”. Zawodowo specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. .

adwokat katowice

Magdalena Piotrowska
Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc napisaną pracę magisterską pt „Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej”. Ukończyła ponadto studia na kierunku Administracja w ramach specjalizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie studiów uczestniczyła w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej-„Klinika Prawa” przy Uniwersytecie Opolskim, gdzie udzielała bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. Jej zainteresowania zawodowe są skoncentrowane przede wszystkim wokół szeroko rozumianego prawa karnego.

adwokat katowice

Arletta Gosławska
Asystentka do spraw prawnych w Kancelarii

Swoją praktykę rozpoczęła równocześnie z podjęciem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, zdobywając doświadczenie w Kancelariach. W obszarze zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo nowych technologii. Członek koła naukowego prawa nowych technologii – IusNet.

adwokat katowice

Agata Kramarczyk
Aplikant radcowski

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach. W 2016 roku obroniła pracę magisterską na temat „Prawa pacjenta – zagadnienia wybrane”, poruszając w niej między innymi tematykę zgody pacjenta na eksperyment medyczny. W kręgu jej zawodowych zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo karne.

kancelaria adwokacka katowice

Tomasz Piróg
ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych. W szczególności ceni sobie doświadczenie nabyte w pracy – asystenta sędziego. Mając na uwadze powyższe posiada stosowną wiedzę nie tylko w prowadzeniu spraw sądowych, doradztwie prawnym widzianym ze strony pełnomocnika procesowego ale także bogate, nieocenione i przydatne praktyczne doświadczenie co do sposobu działania sądów.
Specjalizuje się w prawie karnym – skarbowym, karnym, rodzinnym, w tym w postępowaniach z nieletnimi oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Współpracuje z innymi prawnikami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi, zatrudnia także aplikantów. Posiada zarówno uprawnienia zawodowe radcy prawnego jak i adwokata. Obecnie wykonuje zawód adwokata.

kancelaria adwokacka katowice

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Zgodnie z art.8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145) świadczy pomoc prawną polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych.
W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się również prowadzeniem spraw w oparciu o Konwencję Haską, dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicą. Reprezentowała w tej kwestii polskich obywateli (rodziców dzieci) przed polskim sądami.
Ponadto radca prawny prowadzi sprawy z zakresy prawa prywatnego międzynarodowego, w oparciu konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Jej szerokie doświadczenie naukowe i radcowskie oraz doskonałe kompetencje są dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Kamila Pławiak prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak.

adwokat katowice

Aleksandra Łasut
Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich. W swojej karierze zawodowej zajmowała się dotychczas sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługą podmiotów gospodarczych i komunalnych.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. W roku 2016 r. z wynikiem pozytywnym złożyła państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych. W latach 2011 – 2015 brała udział w programie Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biegle włada językiem angielskim.

kancelaria adwokacka katowice

Agnieszka Paluszczak
Aplikant adwokacki

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniła pracę magisterską na temat „Pojęcie konsumenta w świetle prawa polskiego”. Autorka publikacji naukowych, organizatorka licznych konferencji naukowych, na których występowała również w charakterze prelegenta. Zawodowo specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie pracy.

adwokat katowice

Milena Świerk
Aplikant radcowski

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2016 r. obroniła pracę magisterską pt "Wyłączenie Sędziego w polskim procesie karnym", której promotorem był prof.zw.dr hab Kazimierz Marszał.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

adwokat katowice

Kamila Kilarska
Aplikant radcowski

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniła pracę magisterską na temat „Standard tymczasowego aresztowania w świetle unormowań konwencyjnych”. Zawodowo specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. .

adwokat katowice

Magdalena Piotrowska
Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc napisaną pracę magisterską pt „Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej”. Ukończyła ponadto studia na kierunku Administracja w ramach specjalizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie studiów uczestniczyła w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej-„Klinika Prawa” przy Uniwersytecie Opolskim, gdzie udzielała bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. Jej zainteresowania zawodowe są skoncentrowane przede wszystkim wokół szeroko rozumianego prawa karnego.

adwokat katowice

Arletta Gosławska
Asystentka do spraw prawnych w Kancelarii

Swoją praktykę rozpoczęła równocześnie z podjęciem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, zdobywając doświadczenie w Kancelariach. W obszarze zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo nowych technologii. Członek koła naukowego prawa nowych technologii – IusNet.

adwokat katowice

Agata Kramarczyk
Aplikant radcowski

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach. W 2016 roku obroniła pracę magisterską na temat „Prawa pacjenta – zagadnienia wybrane”, poruszając w niej między innymi tematykę zgody pacjenta na eksperyment medyczny. W kręgu jej zawodowych zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo karne.

Kancelaria adwokacka katowice świadczy swoje usługi na terenie: Katowice, Chorzów, Tychy, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice. adwokat katowice, prawnik katowice, kancelaria adwokacka, rozwód

adwokat katowice

Nasza Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Piróg została uhonorowana w plebiscycie Orły Prawa w Katowicach.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.