tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Chcesz sprawdzić czy jesteś osobą poszukiwaną

Jesteś osobą, która kilka lat temu wyjechała za granicę, aby uciec od odpowiedzialności karnej? Nie wiesz czy możesz wrócić do kraju? A może chcesz naprawić popełniony w przeszłości błąd? Powszechnie mówi się o tym, iż problemy same do nas wracają, dlatego też warto zająć się nimi prędzej i zmierzyć się z ich rozwiązaniem, zanim będzie za późno na zastosowanie niektórych instytucji prawnych. Art. 281 kodeksu postępowania karnego1 wprowadza instytucję tzw. listu żelaznego, który wydaje sąd okręgowy, a który to gwarantuje, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, podejrzany lub oskarżony będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jednak wydanie listu żelaznego wiąże się z przestrzeganiem kliku określonych warunków jakie podejrzany lub oskarżony będzie zobligowany spełnić:

  • będzie stawiał się w sądzie w oznaczonym terminie, na każde wezwanie sądu (w postępowaniu przygotowawczym na wezwanie prokuratora)
  • nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
  • nie będzie nakłaniał do skradania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne,
  • wydanie listu żelaznego może zostać uzależnione od dokonania wpłaty poręczenia majątkowego.
Jeżeli podejrzany lub oskarżony nie dostosuje się do określonych powyżej warunków, sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania orzeknie o odwołaniu listu żelaznego i przepadku wpłaconego poręczenia majątkowego. A konsekwencja tego może być wydanie listu gończego bądź nawet europejskiego nakazu aresztowania. Z instytucji listu gończego mogą skorzystać jedynie osoby wobec których prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w prokuraturze lub postępowanie rozpoznawcze w sądzie. Natomiast nie ma zastosowania w stosunku do osób już wcześniej skazanych lub poszukiwanych w celu wykonania kary. Ponadto otrzymanie listu żelaznego jest równoznaczne z obowiązkiem przyjechania i zamieszkania w Polsce.2 Reasumując list żelazny jest środkiem przymusu procesowego ale nie jest środkiem zapobiegawczym, pomimo iż spełnia on podobne do środków zapobiegawczych funkcje procesowe. Warto zwrócić się do adwokata o pomoc w uzyskaniu listu żelaznego, który może zapobiec nagłemu zatrzymaniu i zastosowaniu innych mniej korzystnych środków przymusu procesowego. Natomiast jeżeli nie wiesz czy w stosunku do Twojej osoby toczy się jakieś postępowanie? Chciałbyś się dowiedzieć czy jesteś poszukiwany? Kancelaria świadczy usługę w zakresie pozyskiwania odpowiednich informacji z krajowego rejestru karnego. Zapraszam do kontaktu telefonicznego adwokat Tomasz Piróg.

1. Art. 281. [Przesłanki wydania listu żelaznego]

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

2. Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I, wydanie internetowe.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Jesteś ofiarą? Co możesz zrobić?

Czy ktoś stosuje wobec Ciebie groźby?

Posiadanie narkotyków. Wiesz jakie kroki podjąć dalej?

Kiedy matka lub ojciec nie płacą alimentów.

Jazda pod wpływem alkoholu.

Uszkodzenie rzeczy lub jej poważne uszkodzenie.

Wypadek komunikacyjny. Sprawstwo. Ofiara. Uczestnik.

Oskarżono Cię o oszustwo? A może to Ty padłeś ofiarą oszusta?

Stalking, prześladowanie, groźby.

Fałszowanie dokumentów.

Kradzież, kradzież z włamaniem.

Chcesz sprawdzić czy jesteś osobą poszukiwaną?

Kiedy można skorzystać z przerwy w wykonaniu kary?

Jak starać się o odroczenie wykonania kary?

Jazda pod wpływem - przestępstwo czy wykroczenie?

Gdy jesteś osobą pokrzywdzoną.