Kradzież.

Przestępstwem opisanym w art. 278 KK jest kradzież, którą należy rozumieć po prostu jako zaplanowane i trwałe pozbawienie kogoś (zabranie wbrew jego woli i bez podstawy prawnej) z korzystania z rzeczy, a zatem owo przestępstwo realizuje się w momencie zaboru, gdy zmienia się osoba, która rzeczą w danym momencie włada. Co ważne nie dotyczy to przypadku, gdy rzecz do nikogo nie należy, jest niczyja, np. porzucona. W dalszej kolejności należy wskazać, iż przypadek mniejszej wagi to zawsze kwestia jego interpretacji i nie chodzi tu jedynie o wartość skradzionej rzeczy ale rozstrzyga także o tym np. sposób działania, czy też cel działania sprawcy.

Zapraszam do kontaktu - Tomasz Piróg adwokat Katowice.

Art. 278 KK.
Kradzież

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa karnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach karnych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.