Alimenty od dziecka na rzecz rodzica – co warto wiedzieć.

Czy istnieje prawna możliwość dochodzenia przez rodzica alimentów od dziecka? Z prawnego punktu widzenia Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje taką możliwość, konieczne jest jednak spełnienie określonych przesłanek. Nadmienię, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Przepis ten pozwala na dochodzenie świadczeń alimentacyjnych od własnych dzieci.

Aby uzyskać wsparcie finansowe od własnego dziecka konieczne jest wystąpienie z odpowiednim powództwem do Sądu. Nadto konieczne jest udowodnienie, że dana osoba nie jest w stanie samodzielnie pokryć wszelkich kosztów własnego utrzymania. Z mojego doświadczenia wynika, iż sytuacje te mają miejsce, gdy rodzic znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, tj. tzw. niedostatku.

Sąd w toku postępowania indywidualnie ocenia wszelkie niezbędne koszty utrzymania danej osoby biorąc pod uwagę wydatki związane z między innymi koniecznością zakupu wyżywienia, ponoszonych opłat za media, najem, czynsz, czy też leczenie. W praktyce mają miejsce sytuacje, w których rodzic z uwagi na wiek oraz stan zdrowia nie jest w stanie podjąć żadnego zatrudnienia, jak również nie otrzymuje żadnych dochodów z majątku własnego. Istotne znaczenie ma również dokonanie przez Sąd oceny możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica ubiegającego się o świadczenie alimentacyjne. Drugą kwestią podlegającą ocenie Sądu są możliwości majątkowe dziecka, bowiem jeżeli dziecko nie posiada odpowiednich dochodów umożliwiających utrzymanie rodzica, wówczas oddali powództwo o alimenty.

Wysokość alimentów uzależniona jest od 3 czynników – możliwości majątkowych i zarobkowwych rodzica, sytuacji finansowej dziecka oraz miesięcznych usprawiedliwionych kosztów utrzymania rodzica.

Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko chce uchylić się od alimentów na rzecz rodzica? Wówczas konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego celem wykazania, że rodzic ma realne możliwości podjęcia zatrudnienia, jego sytuacja finansowa jest dobra, posiada majątek pozwalający na własne utrzymanie się, czy też pozwany znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej łożenie na rzecz rodzica.

Jeżeli jesteś osobą pozwaną o alimenty, potrzebujesz pomocy prawnej w Katowicach czy też fachowej reprezentacji w postępowaniu przed Sądem – zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką z Katowic.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.