Postępowanie w sprawach nieletnich.

Sąd Rodzinny interweniuje w sytuacji kiedy nieletni wykazuje objawy demoralizacji lub dopuszcza się czynu karalnego. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 41 definiuje demoralizację jako naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków odurzających, uprawianie nierządu, włóczęgostwo oraz udział w grupach przestępczych. Występujący stan zaburzonej osobowości przejawia się w negatywnych zrachowaniach. Małoletni w tym stanie jest podatny na wpływ destruktywnego środowiska. Natomiast druga podstawa interwencji sądu rodzinnego, to dopuszczenie się przez małoletniego czynu karalnego, w tym również przestępstwa skarbowego oraz niektórych wykroczeń. Wobec nieletniego, który wykazuje przejawy demoralizacji i nie ukończył 18 lat oraz wobec nieletniego który ukończył lat 13 ale przed ukończeniem lat 17 i dopuścił się czynu karalnego sąd może zastosować środki wychowawcze. Sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego:
  • Upomnienie
  • Zobowiązanie do określonego postępowania (do wykonywania określonych prac, do podjęcia nauki itd.)
  • Ustanowić nadzór rodziców lub opiekuna
  • Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub społecznej
  • Zastosować nadzór kuratorski
  • Skierować do ośrodka kuratorskiego
  • Orzec zakaz prowadzenia pojazdów
  • Orzec przepadek rzeczy
  • umieścić w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zawodowej rodzinie zastępczej
  • umieścić w zakładzie poprawczym
Warto zwrócić uwagę, iż jeżeli małoletni wykazuje duży stopień demoralizacji oraz charakter czynu i okoliczności przemawiają za tym, sąd rodzinny może orzec wobec małoletniego, który ukończył lat 13 i nie ukończył jeszcze lat 17, umieszczenie w zakładzie poprawczym.
MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.