Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej (art. 111 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Zasadniczo władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje obojgu rodziców.

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najbardziej dotkliwą ingerencją Sądu w sferę władzy. W przypadku sytuacji, gdy rodzic zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka należy wziąć pod uwagę, iż przesłanką do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej jest tylko rażące zaniedbywanie tych obowiązków. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie stanowi „ukarania rodzica”, natomiast jest to środek ochrony interesów dziecka. Sąd nie pozbawia władzy rodzicielskiej automatycznie obojga rodziców, bowiem orzeczenie to może zapaść także w stosunku do jednego z nich.
W praktyce do przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej należy:

  • występowanie trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej,
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej,
  • rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodziców,
  • sytuacja, w której mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 KRO (m. in. umieszczenie w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, pieczy zastępczej), a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Poprzez trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, zgodnie z orzecznictwem rozumie się np. zaginięcie rodzica, wyjazd na stałe czy też na czas nieokreślony za granicę, podczas którego rodzic stale nie interesuje się dzieckiem, umieszczenie w zakładzie karnym, umieszczenie w zakładzie leczniczym z uwagi na nieuleczalną chorobę

Jako przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej, kierując się własną praktyką, wymienić należy: rozwiązły tryb życia, pijaństwo, uchylanie się od płacenia alimentów, stosowanie kar cielesnych, zmuszanie dziecka do pracy, nakłanianie dziecka do przestępczego procederu, bezprawne zatrzymanie dziecka u siebie, agresywne zachowania wobec dziecka, mające wpływ na proces wychowania dziecka oraz jego rozwój psychiczny, nadużywanie środków odurzających.

Na marginesie wskazuję, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzicowi przysługuje prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Wieloletnie doświadczenie, zarówno moje, jak i pracowników Kancelarii Adwokackiej sprawia, że za każdym razem działamy kierując się dobrem dziecka. Sprawy prowadzone są po indywidualnej, wnikliwej analizie, co pozwala na podejmowanie działań najmniej dotkliwych dla uczestników postępowania, z jednoczesnym dążeniem do korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia. Jesteśmy gotowi udzielić niezbędnego wsparcia, w związku z czym w razie problemów zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Potwierdzeniem moich kompentencji oraz mojego zespołu są pozytywne opinie naszych klientów z Katowic.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.