Sposoby uregulowania kontaktów z dzieckiem.

Co zrobić kiedy dziecko nie chce kontaktu z rodzicem? Czy jest możliwość przymuszenia dziecka do utrzymywania kontaktu? Czy polskie ustawodawstwo przewiduje kary za utrudnianie kontaktów.

Dotychczasowe orzecznictwo w zakresie kontaktów z dzieckiem jest dosyć szerokie. Nadmienię, iż kontakt z dzieckiem to zarówno obowiązek, jak i prawo każdego rodzica. W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, gdy kontakt z rodzicem ma miejsce nawet w Zakładzie Karnym. Obowiązek utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem jest niezależny od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic, którego Sąd pozbawił władzy rodzicielskiej ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

W jaki sposób Sąd może uregulować kontakty z dzieckiem? Przede wszystkim kontakty obejmują przebywanie z dzieckiem (zabieranie poza miejsce stałego pobytu, spotkania, odwiedziny) jak również bezpośrednie porozumiewanie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. Messesenger, Facebook, Skype). Określając sposób oraz formę kontaktów rodzica z dzieckiem Sąd będzie brał pod uwagę wiek dziecka, jego rozwój psychofizyczny, więź z rodzicem, predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze, warunki bytowe (np. w przypadku przyznania rodzicowi prawa do nocowania dziecka w jego miejscu zamieszkania), jak również stan zdrowia dziecka.

W praktyce jest kilka form uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem. Najczęściej w tego typu sprawach Sąd reguluje kontakty z dzieckiem w formie postanowienia, z inicjatywy wniosku złożonego przez jednego z rodziców. Inną formą jest np. zawarcie ugody przed Sądem, mediatorem, zawarcie porozumienia rodzicielskiego.

Określając częstotliwość kontaktów na uwadze należy mieć indywidualną sytuację faktyczną dziecka oraz jego rodziców. Z doświadczenia pragnę Państwu wskazać, iż w ostatnim czasie bardzo często zdarzają się postępowania o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Alienacja rodzicielska jest jedną z form przemocy – przemocą psychiczną. Uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem na płaszczyźnie prawa karnego może świadczyć o popełnieniu przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego – przestępstwa znęcania się. Prawo rodzinne przewiduje również możliwość zagrożenia rodzicowi niewykonującemu albo niewłaściwie wykonującemu obowiązki wynikające z orzeczenia Sądu w zakresie kontaktów, nakazaniem zapłatyoznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. W kolejnym postępowaniu Sąd opiekuńczy zagrozi rodzicowi nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica, któremu to kontakt uniemożliwiono lub utrudniono.

Celowe utrudnianie kontaktów z dzieckiem, nieodbieranie telefonów, niewydanie dziecka na czas kontaktu to częste sytuacje występujące w praktyce.

Nie wiesz co zrobić, gdy drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem? Czasami konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego czy też egzekucyjnego w zakresie kontaktów z dzieckiem. Wielu z Państwa w takich sytuacjach posiłkuje się pomocą Policji, niemniej jednak proszę mieć na uwadze, iż często Policja nie ma możliwości podjąć żadnych działań, bowiem nie jest organem zajmującym się wykonywaniem czy też nadzorem nad wykonywaniem kontaktów rodzica z dzieckiem.

Co zrobić, gdy dziecko nie chce spotykać się z drugim rodzcem? Przede wszystkim dla dobra dziecka konieczne jest ustalenie skąd wynika niechęć dziecka do spotkań z rodzicem.Często związane jest to z uwikłaniem dziecka w konflikt lojalnościowy. Proszę pamiętać, iż każde wikłanie małoletnich w sprawy przeznaczone dla dorosłych, informowanie o postępowaniach karnych, ich przebiegu, może mieć wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka w życiu, jego rozwój emocjonalny czy też psychiczny. Odmowa kontaktu dziecka z rodzicem nie jest możliwa. W przypadku wyraźnej niechęci dziecka do utrzymywania kontaktów zasadne byłoby przeprowadzenie badania rodziców oraz małoletniego, celem wydania opinii w zakresie więzi emocjonalnych z rodzicami, czy też np. ustalenia czy kontakt z rodzicem nie zagraża szeroko rozumianemu dobru dziecka.

Nie istnieje jeden wzór wniosku o uregulowanie kontaktów, bowiem każdy wniosek musi być poprzedzony analizą stanu faktycznego. Od lat świadczę pomoc prawną w Katowicach zarówno matkom, jak i ojcom w kwestii kontaktów z dzieckiem.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.