Twoje dziecko zostało uprowadzone przez ojca/matkę do innego kraju?

Konwencja haska dotyczy cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, które mają miejsce, kiedy powstanie konflikt między małżonkami, w którym jeden z rodziców decyduje się na wywiezienie dziecka za granicę wbrew woli lub bez wiedzy drugiego z małżonków. Konwencja haska bardzo precyzyjnie reguluje kwestie uprowadzenia dziecka, bo tak nazywana jest powyższa sytuacja. Drugiemu rodziców przysługuje wówczas skorzystanie z procedury sądowej w celu nakazania powrotu dziecka do kraju, z którego je uprowadzono. Niezależnie od kwalifikacji moralnej działanie takie jest działaniem bezprawnym i bezskutecznym.

Podstawowym celem Konwencji haskiej jest ochrona interesu dziecka. Przepisy Konwencji szczególny nacisk kładą na szybkość postepowania, aby jak najszybciej sprowadzić dziecko i zmniejszyć traumę związaną z nagłą zmianą środowiska. Jednak działania związane z wydaniem nakazu powrotu dziecka winny zostać jak najprędzej poddane orzeczeniu sądu. Gdy dziecko zostanie uprowadzone, a drugi rodzic nie zareaguje odpowiednio szybko składając stosowny wniosek do sądu, to wraz z upływem roku maleją szanse na powrót dziecka, co zostało wskazane w art. 12 Konwencji. Po upływie około roku czasu dziecko zostało już przystosowane do nowego środowiska i kolejna nagła zmiana otoczenie może być sprzeczna z dobrym interesem dziecka. Art. 13 lit b Konwencji przewiduje oddalenie wniosku o wydanie dziecka, kiedy istnieje poważne ryzyko powstania szkody fizycznej lub psychicznej albo dziecko w jakikolwiek inny sposób postawi je w sytuacji nie do zniesienia.1 Jednak istnieje również ugruntowana linia orzecznicza, stanowiąca, iż dziecko powinno wrócić do państwa stałego pobytu nawet gdyby istniało ryzyko wskazane w art. 13 Konwencji, ale państwo to jest wstanie zapewnić dziecku, po jego powrocie, bezpieczeństwo.2

Materia uprowadzenia dziecka i walka o opiekę nad nim jest niezwykle trudna i może przysporzyć każdej ze stron wiele pytań i wątpliwości. Odpowiednie i terminowe działania pozwolą przyspieszyć tą całą skomplikowaną procedurę. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z posiadającym w tym zakresie spore doświadczenie profesjonalnym pełnomocnikiem, zapraszam adwokat Tomasz Piróg.

1. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Dz. U. z dnia 25 września 1995 r.)

2. zob. postanowienie SN z dnia 1 grudnia 1999 r. sygn. akt I CKN 992/99

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.