tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Władza rodzicielska.

Rodzice lub opiekunowie prawni samodzielnie wykonują władze rodzicielską. Obejmuje ona pieczę nad dzieckiem, pieczę nad majątkiem dziecka oraz prawo do jego wychowania z poszanowaniem jego godności i praw. Piecza obejmuje przede wszystkim: wychowanie dziecka, kierowanie nim, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo.1

Zapewne nieraz zastanawiałeś się nad tym czy władza rodzicielska ustaje? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, władza rodzicielska ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, w przypadku śmierci dziecka lub w przypadku śmierci rodziców. Prawo przewiduje również możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców, kiedy nastąpi przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie tej władzy. Przede wszystkim wtedy kiedy rodzice nadużywają władzę nad dzieckiem, zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka w rażący sposób, albo trwale nie interesują się dzieckiem. Powyższe może dotyczyć obojga rodziców albo jednego z nich.2 W tym miejscu warto zaznaczyć, iż władza rodzicielska, czy jej brak nie ma względu na obowiązek alimentacyjny rodziców. Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje w postepowaniu sądowym, które wspólnie z Toba możemy przeprowadzić. Zapraszamy!

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Postępowanie w sprawach nieletnich.

Adopcja, przysposobienie dziecka.

Alimenty dla dziecka, alimenty od byłego małżonka.

Najpierw separacja.

Intercyza. Ustroje majątkowe.

Władza rodzicielska.

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

Kontakty z dzieckiem.

Niealimentacja.

KONWENCJA HASKA

Twoje dziecko zostało uprowadzone przez ojca/matkę do innego kraju?