Dowód z opinii OZSS – jego znaczenie dla Sądu.

Czym jest tzw. dowód z opinii OZSS? Dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych bardzo często jest kluczowym dowodem w sprawach rodzinnych m.in. sprawach o rozwód, władzę rodzicielską czy też uregulowanie kontaktów. Sąd zleca danemu Zespołowi Specjalistów sporządzenie opinii, której to sporządzenie poprzedza badanie oraz wywiad rodziców i dziecka. Zazwyczaj w skład zespołu opiniującego wchodzą psycholog, pedagog czy też dwóch psychiatrów.

Sąd zazwyczaj dopuszcza przedmiotowy dowód w sytuacjach, gdy dojście do porozumienia przez rodziców małoletniego nie jest możliwe lub gdy dobro dziecka może być zagrożone. W praktyce dowód z opinii OZSS jest kluczowym, mocnym dowodem w Sądzie. Powyższe wynika z faktu, iż opinia sporządzona przez profesjonalistów stanowi dowód bardziej wiarygodny niż np. dowód z zeznań świadków, których powołuje zawsze jedna ze stron, a często są to osoby najbliższe, z rodziny, w związku z czym ich wiarygodność jest znacznie mniejsza.

Mimo, iż dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych to dowód o istotnym znaczeniu, możliwe jest również jego podważenie poprzez złożenie odpowiednio sformułowanych zastrzeżeń do opinii. Często moi klienci zastanawiają się jak przebiega badanie. W samym badaniu klient uczestniczy bez pełnomocnika, w związku z czym konieczne jest zwrócenie uwagi czy obojgu rodzicom biegli poświęcili tyle samo czasu, obserwacja odbywała się w podobnych warunkach etc.

Po wydaniu przez biegłych opinii istotną role odgrywa działanie adwokata. Aby opinia miała znaczenie dla sprawy musi spełniać pewne warunki – m.in. być rzetelna, zupełna, niesprzeczna wewnętrznie. W przypadku jakichkolwiek uchybień zasadne jest kwestionowanie dowodu poprzez stosowne zarzuty.

Istotne znaczenie mają również metody badawcze. Może się zdarzyć, że biegły zastosuje niewłaściwą medodę badawczą, co skutkować może nieprzydatnością opinii oraz koniecznością sporządzenia nowej.

Analizując daną opinię konieczne jest dokonanie jej dogłębnej analizy, z uwzględnieniem charakteru porównawczego obojga rodziców. W momencie, gdy biegli oceniają relacje matki dziecka z rodziną, konieczne jest również dokonanie analizy relacji ojca z rodziną. Wówczas opinia będzie zupełna. Zwykle termin oczekiwania na badanie wynosi od 2 miesięcy do nawet 1 roku. Z uwagi na różne metody badawcze nie ma możliwości oszacowania ile będzie trwało badanie.

Każdy rodzic ma możliwość złożenia zastrzeżeń do opinii, niemniej jednak jej skuteczne zakwestionowanie, bez fachowej wiedzy oraz doświadczenia, jest trudne. Dla Sądu wnioski zawarte w opinii są bardzo istotne.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawie rodzinnej zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką w Katowicach celem umówienia spotkania.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.