tel. 32 307 20 20 tel. kom. 790 610 775

Kontakty z dzieckiem.

Stosunek prawno – rodzinny jest jednym z podstawowych uprawnieniem do kontaktów. Kontakty to nieodparta chęć utrzymania łączności z inną osobą. Zgodnie z literą prawa kontakty mogą przybierać dwojaką formę: przebywanie z dzieckiem oraz porozumiewanie się z nim. Regulacja kontaktów rodzica z dzieckiem może zostać ustalona zarówno w postępowaniu rozwodowym, jaki w późniejszym odrębnym postepowaniu sadowym (np. w przypadku dzieci pochodzących z związków pozamałżeńskich). Brak porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka, którzy zamieszkują osobno skutkuje potrzebą uregulowania przez sąd kwestii kontaktów. Ze względu na dobro dziecka, kontakty mogą przybrać formę ograniczoną wobec jednego z rodziców lub ich obojga. Może to być np. zakaz widywania się, zakaz zabierania dziecka z miejsca jego zamieszkania, a w przypadku szczególnie uzasadnionym, kiedy dobro dziecka jest poważnie zagrożone, Sąd może wydać całkowity zakaz kontaktów.1

Z uwagi na powagę wyżej opisanej sytuacji i zapewnienie najlepszego dobra dla Twojego dziecka, zostaw tę sprawę profesjonalistom, którzy z pewnością Ci pomogą! Zapraszam adwokat Tomasz Piróg.

Katowice kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat katowice, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Postępowanie w sprawach nieletnich.

Adopcja, przysposobienie dziecka.

Alimenty dla dziecka, alimenty od byłego małżonka.

Najpierw separacja.

Intercyza. Ustroje majątkowe.

Władza rodzicielska.

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

Kontakty z dzieckiem.

Niealimentacja.

KONWENCJA HASKA

Twoje dziecko zostało uprowadzone przez ojca/matkę do innego kraju?