Kontakty z dzieckiem.

Stosunek prawno – rodzinny jest jednym z podstawowych uprawnieniem do kontaktów. Kontakty to nieodparta chęć utrzymania łączności z inną osobą. Zgodnie z literą prawa kontakty mogą przybierać dwojaką formę: przebywanie z dzieckiem oraz porozumiewanie się z nim. Regulacja kontaktów rodzica z dzieckiem może zostać ustalona zarówno w postępowaniu rozwodowym, jaki w późniejszym odrębnym postepowaniu sadowym (np. w przypadku dzieci pochodzących z związków pozamałżeńskich). Brak porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka, którzy zamieszkują osobno skutkuje potrzebą uregulowania przez sąd kwestii kontaktów. Ze względu na dobro dziecka, kontakty mogą przybrać formę ograniczoną wobec jednego z rodziców lub ich obojga. Może to być np. zakaz widywania się, zakaz zabierania dziecka z miejsca jego zamieszkania, a w przypadku szczególnie uzasadnionym, kiedy dobro dziecka jest poważnie zagrożone, Sąd może wydać całkowity zakaz kontaktów1.

Z uwagi na powagę wyżej opisanej sytuacji i zapewnienie najlepszego dobra dla Twojego dziecka, zostaw tę sprawę profesjonalistom, którzy z pewnością Ci pomogą! Zapraszam adwokat Katowice Tomasz Piróg.

MASZ PYTANIA?
skontaktuj się z naszymi ekspertami prawa rodzinnego adwokatami z Katowic

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych w głośnych na całą Polskę sprawach rodzinnych.

KONWENCJA HASKA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.
Adwokat Katowice Tomasz Piróg prowadzi sprawy karne, karno-skarbowe oraz karne wykonawcze.